SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0

JPEG Saver v5.0

Určenie: šetrič obrazovky na prezentáciu knižnice digitálnych fotografií a zobrazenie aktuálneho času a ďalších doplnkových informácií

Vlastnosti:

 • program sa konfiguruje v rámci štandardného menu nastavenia šetriča obrazovky; aktuálna konfigurácia sa dá uložiť vo forme súboru na jej neskoršie opätovné použitie
 • zobrazenie obrázkových súborov vo formáte JPEG, PNG, GIF, TIF, JPEG2000, BMP a WebP vo zvolených priečinkoch s možnosťou ich filtrácie na základe názvu súboru, cesty k súboru, dátumu vytvorenia, veľkosti a pod.
 • nastavenie rôzneho typu radenia snímok vrátane vzostupného alebo zostupného radenia podľa abecedy alebo podľa času vytvorenia a rôzne varianty náhodného výberu
 • voľba rýchlosti prepínania obrázkov (interval zmeny sa môže meniť od 1 sekundy po 24 hodín)
 • program ponúka až 85 rôznych typov prelínania po sebe idúcich obrázkov, ktoré sa môžu náhodne striedať
 • voľba pozície zobrazovaných obrázkov, prispôsobenie veľkosti obrázkov rozmerom pracovnej plochy monitora, úprava ich farebného podania, voľba vlastného rozlíšenia a obnovovacej frekvencie monitora počas prezentácie
 • nastavenie vzhľadu pozadia umožňuje popri farebnej ploche určenej rôznymi spôsobmi aj ďalšie možnosti vrátane zobrazenia originálneho vzhľadu pracovnej plochy, ľubovoľného iného obrázka, resp. upravenej kópie práve zobrazovaného alebo predchádzajúcich obrázkov
 • zobrazenie ďalších prvkov vrátane zvoleného logo obrázka, textového obsahu, ručičkových hodín, digitálnych hodín zobrazujúcich aj aktuálny dátum, vybraných informácií o zobrazovaných obrázkoch, názvov skladieb prehrávaných na pozadí, rôznych prevádzkových parametrov systému a pod.
 • program poskytuje interaktívne ovládanie niektorých jeho funkcií pomocou určených klávesových skratiek; jedna z funkcií je nastavenie aktuálne zobrazeného obrázka ako pozadia pracovnej plochy; ďalšia funkcia je voľba piatich obľúbených obrázkov s možnosťou ich rýchleho výberu

Autor: Graham Breach, Veľká Británia
Štatút: freeware s možnosťou zaslať dobrovoľný príspevok
Dom. stránka: www.goat1000.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 a vyššie

UltraEdit v25.10

Určenie: všestranný textový editor s 25-ročnou históriou

Vlastnosti:

 • program je určený predovšetkým pre programátorov, autorov webových stránok, správcov lokálnych sietí a všetkých, ktorí pracujú s veľkými vnútorne štruktúrovanými textovými súbormi
 • farebné zvýraznenie syntaxe HTML, CSS, PHP, XML, JSON, C/C++, VB, ASP, Java, JavaScript, Perl, Python, LaTex, MATLAB a desiatok ďalších jazykov a formátov
 • orientáciu v rozsiahlom dokumente uľahčuje mapa – zmenšený náhľad na celý dokument; pri práci s veľkými súbormi XML a JSON pomôže aj zabudovaný manažér XML a JSON
 • úplná podpora HTML5, integrácia nástrojov HTML Tidy a CSE HTML Validator
 • práca so súbormi s veľkosťou viac ako 4 GB pri minimálnych nárokoch na kapacitu pamäte RAM; každý riadok textu môže obsahovať až 20-tisíc znakov
 • práca s viacerými textami naraz, okná môžu byť v delenom okne radené horizontálne alebo vertikálne
 • široké možnosti prispôsobenia vzhľadu používateľského rozhrania
 • práca v stĺpcovom režime a práca v hexadecimálnom móde
 • zobrazenie čísla riadkov a stĺpcov s vyznačením aktívneho riadka a stĺpca
 • práca so šablónami, automatizácia opakujúcich sa operácií pomocou makier
 • náhľad pred tlačou, tlač čísel riadkov, hlavičky a päty s voliteľným obsahom; pri tlači možno ponechať aj farebné zvýraznenie syntaxe; font na tlač nemusí byť zhodný s fontom na zobrazenie na monitore; možnosť tlače dvoch strán textu na jednu stranu papiera
 • gramatický korektor na báze Windows API pre všetky jazyky inštalované v operačnom systéme
 • vstavaný FTP/SFTP(SSH2)/FTPS klient na transport dokumentov na vzdialený server a z neho je doplnený klientom SSH/Telnet na zadávanie príkazov na serveri
 • licencia UltraEdit teraz zahrnuje aj úplnú verziu nástroja UltraCompare Professional na porovnávanie súborov
 • výrobca ponúka aj verzie programu pre Mac OS X a Linux

Autor: IDM Computer Solutions, Inc., USA
Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní
Cena registrácie: 99,95 USD + DPH za 1 licenciu s možnosťou inštalácie na 3 počítačoch
Dom. stránka: www.idmcomp.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 a vyššie vrátane 64-bitových edícií

Rufus v3.0

Určenie: nástroj na tvorbu bootovateľných inštalačných médií USB

Vlastnosti:

 • aplikácia bootovateľného média USB je potrebná napr. v prípade inštalácie operačného systému na počítač, ktorý nie je vybavený optickou mechanikou, prípadne ak treba počítač spustiť pod operačným systémom, ktorý nie je na pevnom disku nainštalovaný; iný dôvod môže byť aktualizácia systému BIOS z operačného systému DOS
 • podpora súborového systému FAT, FAT32, NTFS, UDF a exFAT s výberom veľkosti klastra
 • možnosť vytvárať štruktúru MBR pre BIOS alebo UEFI počítač, resp. štruktúru GPT určenú pre UEFI počítače; je podporovaná aj štruktúra Super Floppy Disk
 • bootovateľný disk možno vytvoriť na báze FreeDOS, SysLinux, ReactOS, GRUB 2, Grub4DOS, UEFI:NTFS alebo diskového obrazu vo formáte ISO, IMG, VHD, GZip, BZip2, ZIP a ďalších
 • celý proces formátovania je zaznamenávaný vo forme protokolového súboru
 • výrobca poskytuje na stiahnutie priamo spustiteľný súbor EXE, ktorý nevyžaduje žiadnu inštaláciu
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Pete Batard – Akeo Consulting, Írsko
Štatút: freeware
Dom. stránka: http://rufus.akeo.ie
Podporované OS: Microsoft Windows 7 a vyššie

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články
shareware pocitac Microsoft Windows Digital foto video kamera

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať