SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0
Exportizer v7.0.0 Určenie: program na export databázových údajov Vlastnosti: umožňuje exportovať databázové údaje do súboru, pamäťovej schránky alebo do tlačiarne, verzia Professional aj do inej databázy pracuje s databázami cez ADO 2.1+, BDE 5.0+ alebo Interbase/Firebird rozhranie môže konvertovať DB, DBF, textové a CSV súbory do formátov TXT, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, PDF, SYLK, DOC alebo SQL skriptu verzia Professional vie otvárať aj ODBC zdroje údajov, súbory vo formáte DB, DBF, MDB, ACCDB, XLS, XLSM, XLSB, GDB, IB, FDB, HTML, UDL, DBC, TXT alebo CSV údaje sa vo verzii Professional dajú exportovať do súboru vo formáte TXT, CSV, XLSX, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, PDF, SLK, DOC alebo ako SQL skript a do relačnej databázy ľubovoľného typu podporovaného ADO, BDE alebo Interbase možnosť exportu všetkých alebo len vybraných databázových súborov z daného priečinka, resp. všetkých vybraných tabuliek z databázy naraz pri exporte možno údaje vkladať do nového súboru, pripájať k ex ... Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články
shareware pocitac Windows Microsoft

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať