PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Užitočné SW nástroje

0

AnyDesk v5.0

Určenie: nástroj na vzdialený prístup a ovládanie osobného počítača

Vlastnosti:

 • aplikácia umožňuje ľahko konfigurovateľný prístup k vlastnému vzdialenému počítaču, kde možno realizovať všetky úlohy dostupné fyzicky prítomnému operátorovi
 • dá sa použiť aj na poskytovanie technickej podpory inému vzdialenému používateľovi alebo na spoluprácu dvoch používateľov na spoločnom projekte
 • prenos dát medzi lokálnym a vzdialeným počítačom sa realizuje prostredníctvom serverov vo vlastníctve autorskej firmy
 • vzhľad pracovnej plochy sa prenáša s frekvenciou 60 snímok za sekundu, takže možno plynulo prenášať aj animovaný obsah; vzhľad pracovnej plochy vzdialeného počítača môže byť zobrazený na lokálnom počítači v rôznych módoch vrátane celoobrazovkového
 • program pri prenose informácií využíva vlastný kodek DeskRT, ktorý poskytuje vysokú mieru kompresie a nízku latenciu, takže aj pri obmedzenej šírke prenosového pásma dokáže plynule prenášať obraz aj vo vysokom rozlíšení
 • pri nadväzovaní spojenia sa používa asymetrický kľúč RSA 2048 a pri prenose informácií šifrovanie TLS 1.2
 • okrem obrazu a povelov z klávesnice a myši sa dá prenášať aj zvuk, obsah pamäťovej schránky a v oboch smeroch aj súbory medzi lokálnym a vzdialeným počítačom; ďalšia funkcia je vzájomná textová komunikácia medzi obsluhou oboch počítačov; v aktuálnej verzii pribudla možnosť prenášať na vzdialenú plochu aj poznámky, šípky alebo rôzne náčrtky; takisto sa dá realizovať aj vzdialená tlač
 • verzia Lite poskytuje v danom čase len jedno spojenie s neobmedzeným počtom koncových bodov z jedného zariadenia, verzia Professional popri niektorých funkčných zlepšeniach umožňuje inštaláciu aj na viacerých zariadeniach (a takisto len jedno spojenie), zatiaľ čo verzia Power môže realizovať viacero spojení súčasne

Autor: AnyDesk Software GmbH, Nemecko
Štatút: freeware pre súkromných používateľov, firemní používatelia môžu zakúpiť platenú verziu
Cena registrácie: 99 EUR + DPH za jednoročnú licenciu Lite, 199 EUR za verziu Professional alebo 499 EUR + DPH za verziu Power
Dom. stránka: http://anydesk.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10, Mac OS, Android, iOS, Linux, FreeBSD a Raspberry


WSCC 4.0

Určenie: grafické rozhranie poskytujúce prístup k rôznym systémovým nástrojom

Vlastnosti:

 • program pri svojom prvom spustení ponúka možnosť doinštalácie rôznych kolekcií systémových nástrojov tretích strán – Sysinternals od Microsoftu, nástroje od Nirsoftu a MiTeC a ďalšie známe programy (Sumatra PDF, PuTTY a ďalšie), ktoré vhodne dopĺňajú vlastné systémové nástroje Windows
 • nainštalované programy, rozdelené do skupín podľa svojho zamerania, sú prístupné cez prehľadné používateľské rozhranie; v rozsiahlom zozname nástrojov sa dá aj vyhľadávať pomocou zadaného textového reťazca
 • program umožňuje automatickú aktualizáciu nainštalovaných nástrojov tretích strán
 • pre všetky nástroje spúšťané z príkazového riadka je k dispozícii konzola umožňujúca ich pohodlné ovládanie pomocou klávesnice a prístup ku všetkým systémovým výpisom s možnosťou rolovania
 • aplikácia sa dodáva v 32 aj 64-bitovej verzii v inštalačnej aj prenosnej edícii

Autor: KirySoft, Rumunsko
Štatút: shareware
Cena registrácie: 19,95 USD
Dom. stránka: www.kls-soft.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

AlterPDF v3.0

Určenie: aplikácia na konverziu a úpravy dokumentov PDF

Vlastnosti:

 • program poskytuje takmer dvadsiatku rôznych nástrojov PDF, spúšťaných pomocou jednotlivých ikon zo spoločného grafického používateľského rozhrania
 • konverzné nástroje umožňujú export celého dokumentu PDF alebo jeho časti do bitmapových obrázkov typu BMP, JPEG, TIF alebo do formátu EMF; takisto možno konvertovať v opačnom smere obrázok na dokument PDF; ďalšie dva nástroje umožňujú z dokumentu PDF extrahovať text alebo použité obrázky; posledná dvojica nástrojov poskytuje funkciu konverzie súboru PDF do formátu DOC/DOCX a opačne
 • ďalšia skupina nástrojov slúži na modifikáciu dokumentov PDF v zmysle ich delenia a spájania, rotácie a orezávania stránok, extrakcie, resp. odstránenia zvolených stránok z dokumentu PDF a pridávania textového alebo obrázkového vodoznaku
 • posledná skupina súvisí so zabezpečením dokumentov PDF, patria sem nástroje na zašifrovanie a odkódovanie dokumentu, modifikáciu údajov v hlavičke dokumentu, podpis pomocou certifikátu vo formáte PFX a napokon na ochranu dokumentu pred kopírovaním jeho obsahu
 • samozrejmosť je zobrazovanie náhľadu dokumentov PDF, obsahu ich hlavičky a ich tlač
 • zvolené operácie sa dajú aplikovať hromadne na celú skupinu vybraných súborov PDF v dávkovom režime

 

Autor: Alternative PDF Solutions, Lotyšsko
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.alterpdf.net
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať