PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Ako na to: Užitočné SW nástroje

0

EagleGet  v2.1.5

Určenie: aplikácia na zrýchlenie a automatizáciu sťahovania súborov z internetových serverov

Vlastnosti:

 • aplikácia predstavuje manažér procesov sťahovania súborov cez protokoly HTTP, HTTPS, FTP, MMS alebo RTSP s podporou HTTP a SOCKS proxy
 • podpora prehliadačov Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Vivaldi a ďalších
 • súbory je možné sťahovať automaticky, manuálne alebo v dávkovom režime s využitím vstavaného plánovača úloh
 • pri sťahovaní sa môže pre urýchlenie procesu aktivovať sťahovanie vo viacerých vláknach súčasne
 • dá sa nastaviť počet opakovaných pokusov o stiahnutie, počet vlákien, počet súčasných prenosov, obmedzenie rýchlosti prenosu súborov a pod.
 • samozrejmosťou je dokončovanie prerušených procesov sťahovania
 • v nastaveniach sa dá aktivovať zákaz uspatia resp. hibernácie počítača počas sťahovania a po dokončení všetkých prenosov je možné počítač vypnúť, uspať alebo hibernovať
 • ak je funkcia k dispozícii, dátum a čas vytvorenia súborov sa nastaví podľa údajov zo servera
 • sťahovať sa dajú aj súbory zo serverov chránených používateľským menom a heslom
 • rôzne typy súborov sa môžu sťahovať do rôznych priečinkov
 • priamo z programu sa dá aktivovať zvolená antivírusová aplikácia pre kontrolu stiahnutých súborov resp. archívov so súbormi
 • pokiaľ je na serveri k dispozícii kontrolný súčet (MD5 alebo SHA1) sťahovaného súboru, program môže pomocou neho skontrolovať integritu súboru
 • zaujímavou je funkcia vyhľadávania multimediálnych súborov na vybraných serveroch resp. ich automatická konverzia pomocou programu FFMpeg
 • program podporuje aj sťahovanie torrentov
 • viacjazyčná podpora vrátanie slovenského jazyka
 • aplikácia je dostupná vo forme inštalátora alebo archívu s prenosnou verziou

Autor: EagleGet, Čína
Štatút: freeware
Dom.stránka: www.eagleget.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP-10

FinePrint ver.10

Určenie: tlačový ovládač poskytujúci funkciu náhľadu tlačených dokumentov a ich úpravu pred samotnou realizáciou tlače

Vlastnosti:

 • akumulácia viacerých tlačových úloh aj z rôznych aplikácií vo forme náhľadov na jednotlivé stránky s možnosťou vylúčenia prázdnych alebo inak nepotrebných strán pred realizáciou samotnej tlače
 • tlačovú úlohu možno uložiť do súboru v natívnom formáte .FP pre jej neskoršie vytlačenie alebo prenesenie na iný počítač vybavený tlačiarňou. Tlačový výstup je možné uložiť aj v grafických formátoch BMP, GIF, JPG, PNG a TIF resp. jeho textový obsah aj ako čistý textový súbor.
 • voliteľné zväčšenie malých dokumentov k okrajom papiera umožňuje lepšie využiť plochu papiera a zvýšiť tak čitateľnosť textu
 • opačnou funkciu môže byť pri vhodnej formátu stránky FinePrint aj zmenšenie stránky pôvodne presahujúcej formát použitého hárku papiera
 • tlač 2, 4 alebo 8 strán na 1 hárok papiera a vylúčenie grafických prvkov resp. konverzia farebného obsahu dokumentu do odtieňov sivej znižuje spotrebu papiera, tonera, čierneho resp. farebných atramentov.
 • ďalšou možnosťou úspory je aplikácia funkcie zosvetlenia tlačového výstupu, pričom je v prípade potreby sa dá výstup tiež stmaviť
 • zmiešavanie aktuálnej tlačovej úlohy s vopred definovanou podtlačou umožňuje tlačiť dokumenty s grafickou hlavičkou len s použitím čistých hárkov papiera
 • k pôvodnému tlačového výstupu je tiež možné pridávať voliteľnú hlavičku a pätu resp. vodotlač obsahujúcu definovaný text a rôzne premenné, ako napr. číslo strany, dátum a čas tlače, meno používateľa, počítača resp. tlačiarne a pod.
 • dá sa tiež realizovať ručná úprava tlačového výstupu – zakrúžkovanie časti textu, pridanie textovej poznámky, začiernenie, vybielenie resp. zvýraznenie časti textu, pridanie šípky a pod.
 • medzi ďalšie funkcie programu patrí pridávanie okrajov na dierovač resp. hrebeňovú väzbu, tlač brožúr, zjednodušenie obojstrannej tlače viacstranových dokumentoch na tlačiarni bez podpory duplexnej tlače.
 • priamo z grafického rozhrania programu sa dá upravený tlačový výstup presmerovať do aplikácie pdfFactory, ktorá realizuje jeho export do formátu PDF
 • v najnovšej verzii bol vylepšený vzhľad používateľského rozhrania a vo viacerých ohľadoch bol optimalizovaný kód programu
 • okrem verzie na pracovné stanice výrobca ponúka aj serverovskú verziu
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenského jazyka

Autor: FinePrint Software, LLC, USA
Štatút programu: shareware, skúšobná verzia pridáva do tlačového výstupu reklamný text
Cena registrácie: 50 USD + DPH
Dom. stránka: www.fineprint.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP-10. Verzia pre servery podporuje Windows Server 2008-2019 a Citrix

pdfFactory ver.7

Určenie: aplikácia na konverziu tlačových výstupov do dokumentov vo formáte PDF

Vlastnosti:

 • aplikácia sa do počítača inštaluje ako ovládač virtuálnej tlačiarne, do ktorej sa posielajú aj viaceré tlačové výstupy z rôznych aplikácií s možnosťou ich kombinácie pri tvorbe jedného PDF dokumentu
 • tlačový výstup sa pred samotnou konverziou do formátu PDF zobrazuje vo vlastnom okne programu, pričom sa z neho dajú odstrániť zvolené stránky
 • podpora PDF formátu vo verzii 1.4 až 1.7 a tiež formátov PDF/A-1b až PDF/A-3b. Možnosť aplikácie bezpečnostných nastavení zamedzujúcich neoprávnenému kopírovaniu obsahu, tlači resp. úprave dokumentu. Prístup k dokumentu sa dá ochrániť zvoleným heslom
 • fonty použité v dokumente sa dajú voliteľne pripájať alebo nepripájať k exportovanému PDF súboru
 • vytváraný PDF dokument sa dá nielen uložiť do zvoleného priečinka, ale aj priamo z prostredia programu poslať vo forme e-mail správy so špecifikovaným adresátom, predmetom a telom správy. Dokument je tiež možné skopírovať do pamäťovej schránky resp. vytlačiť na pripojenej tlačiarni
 • tlačový výstup sa dá uložiť aj v natívnom formáte aplikácie FinePrint
 • program sa distribuuje vo verzii Standard určenej na export kratších dokumentov alebo vo verzii Professional, ktorá je určená na export rozsiahlych dokumentov, ktoré sú doplnené obsahom a systémom záložiek pre uľahčenie orientácie v texte. Verzia Professional okrem toho umožňuje k exportovanému tlačovému výstupu automaticky pridávať hlavičku a vodotlač, tlačiť na papier so zvolenou podtlačou a pod.
 • verzia Professional ponúka aj funkciu modifikácie, zvýraznenia, vybielenia alebo začiernenia zvolených častí textu, pridania aktuálneho dátumu, rôznych grafických značiek a odstránenia zvolených grafických prvkov
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenského jazyka

Autor: FinePrint Software, LLC, USA
Štatút: shareware, skúšobná verzia pridáva do exportovaného dokumentu reklamný text
Cena registrácie: 50 USD + DPH za verziu Standard resp. 100 USD + DPH za verziu Professional
Dom. stránka: www.fineprint.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP-10. Verzia pre servery podporuje Windows Server 2008-2019 a Citrix

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články
server stahovanie technológie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať