PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Užitočné SW nástroje

0

Artweaver ver.7

Určenie: program na kreslenie a úpravu bitmapových obrázkov

Vlastnosti:
bezplatná verzia, určená len na nekomerčné použitie, ponúka všetky štandardné kresliace nástroje dostupné vo väčšine bežných grafických editorov

 • program pracuje s vlastným formátom AWD a aj s ostatnými bežnými bitmapovými formátmi, ako napr. BMP, GIF, JPEG, TIFF a PNG

 • je dostupných viacero preddefinovaných kresliacich nástrojov, ako napr. krieda, uhlík, ceruzka, štetec, s možnosťou úpravy ich vlastností

 • zaujímavá je funkcia umožňujúca zachytenie vzhľadu kresby v rôznych štádiách tvorby a ich následnú animáciu

 • platená verzia Plus ponúka navyše rozšírené možnosti úpravy vlastností kresliaceho nástroja, kreslenie symetrických kresieb, voľný pohyb maliarskeho plátna na ploche, tvorbu vlastných farebných paliet, prispôsobiteľné klávesové skratky, zmenu vzhľadu používateľského rozhrania atď.

 • platená verzia navyše poskytuje 64-bitovú kompiláciu s využitím viacerých jadier CPU súčasne a 16-bitovú farebnú hĺbku, rozšírenú podporu formátu PSD a okrem iného aj 2,5-násobne väčšie maliarske plátno

 • autorská firma na svojej domovskej stránke ponúka viacero bezplatných zásuvných modulov, okrem iného na rozšírenie predvolených nastavení, podporu svojho formátu v grafickom prehliadači IrfanView a XnView, podporu externých zariadení kompatibilných s TWAIN32 a pod.

Autor: Boris Eyrich Software, Nemecko
Štatút: základná verzia je freeware, verzia Plus je shareware, skúšobná doba 30 dní
Cena registrácie: 34 EUR s DPH za verziu Plus
Dom. stránka: www.artweaver.de
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

Edraw Max v9.4

Určenie: program na kreslenie diagramov a schém

Vlastnosti:

 • tvorba viac ako 280 typov rôznych typov diagramov a schém, ku ktorým sú k dispozícii bezplatné šablóny a vektorové grafické objekty s možnosťou zmeny ich veľkosti, orientácie, farebnosti a pod.

 • prácu uľahčujú rôzne metódy spájania objektov orientovanými čiarami, funkcie zarovnávania a ekvidištantného usporiadania skupiny objektov, zoskupovanie objektov, práca s vrstvami atď.

 • ku grafickým objektom sa dajú pridávať textové bloky, ktorých tvar nie je závislý od tvaru a veľkosti objektu

 • k jednotlivým objektom možno pridávať aj hyperlinky odkazujúce na iné objekty v danom alebo inom nákrese, externé dokumenty alebo webové stránky

 • vytváranie organizačných schém, vývojových diagramov, diagramov UML

 • kreslenie pôdorysov budov, zemepisných máp, elektrotechnických a automatizačných schém, topológie počítačových sietí, vedeckých nákresov

 • tvorba infografiky, plagátov, letákov, vizitiek, formulárov, nálepiek a pod.

 • k dispozícii je aj návrh oblečenia a módnych doplnkov

 • import a export grafického návrhu zo/do súboru vo formáte Visio, PDF, PS/EPS, Word, Excel alebo PowerPoint, JPEG, TIFF, SVG alebo HTML

 • možnosť integrácie s prostredím Microsoft Office

 • vytvorené projekty sa dajú ukladať na lokálnom disku, v osobnom cloude alebo zdieľať v rámci tímového cloudu

 • výrobca poskytuje aj verzie programu pre špecifické oblasti s nižšou cenou

Autor: EdrawSoft, Čína
Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní, do tlačených a exportovaných dokumentov sa pridáva reklamný nápis
Cena registrácie: 99 USD + DPH za jednoročnú licenciu, 179 USD + DPH za trvalú licenciu s podporou na 3 roky
Dom. stránka: www.edrawsoft.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

XMedia Recode v3.4.7.8

Určenie: nástroj na konverziu vybraných formátov zvukových súborov a videosúborov

Vlastnosti:

 • program podporuje prácu s viac ako 70 formátmi vrátane WAV, MP3, M4A, WMA, WebA, OGG, FLAC, DTS, AAC, AVI (DivX, XviD atď.), H261, H263, H264, HEVC/H.265, MPEG-1, 2 a 4, M4V, WMV, WebM, MOV, FLV, 3GP, 3G2 a ďalšími

 • extrakcia stôp Audio CD albumov do formátov FLAC, MP3, OGG, WMA, WebA a ďalších

 • konverzia nechránených Blu-ray a DVD filmov do rôznych videoformátov vrátane tých, ktoré sú podporované mobilnými zariadeniami

 • výber výstupného formátu je uľahčený voľbou konkrétneho mobilného zariadenia zo vstavaného zoznamu

 • v prípade konverzie ozvučeného videozáznamu (vrátane DVD a Blu-ray) je možnosť uložiť len video, len zvukovú stopu alebo obe synchronizované stopy súčasne

 • automatická tvorba kapitol, import titulkov

 • strih, preklápanie obrazu, odstránenie loga, pridanie vodoznaku, korekcia farieb a aplikácia rôznych filtrov v exportovanom videozázname, voliteľná rýchlosť snímkovej frekvencie a dátového toku, voľba rôznych formátov obrazu

 • vo zvukovej stope možno realizovať plynulé nábehy na začiatku a konci záznamu, pridať echo, meniť tempo a pod.

 • voľba záťaže CPU počas konverzie

 • aktuálne nastavenia programu sa dajú uložiť do súboru na ich neskoršiu rýchlu aplikáciu

 • viacjazyčná podpora vrátane češtiny

Autor: Sebastian Dörfler, Nemecko
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.xmedia-recode.de
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

 

Zobrazit Galériu
shareware

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať