SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0

The Bat! v10.0

Určenie: univerzálny poštový klient s vysokou úrovňou bezpečnosti

Vlastnosti:

 • neobmedzený počet používateľov, poštových účtov a správ
 • podpora protokolov SMTP, POP3, IMAP4 a MAPI
 • zabezpečenie prenosu zo servera a na server pomocou internej implementácie SSL 3.0 a TLS 1.0 až 1.2, šifrovanie správ pomocou PGP alebo GnuPG
 • písanie a čítanie textových alebo HTML správ s podporou Unicode a takmer 30 ďalších kódových stránok
 • správy vo formáte HTML sa prezerajú pomocou interného prehliadača na báze jadra Chromium
 • pridávanie digitálneho podpisu v zmysle štandardov S/MIME (interná implementácia alebo s využitím Microsoft CryptoAPI)
 • prílohy k správam sa dajú ukladať mimo tela správ vo zvolenom priečinku, čo významne zmenšuje veľkosť jednotlivých databáz správ a zrýchľuje vyhľadávanie, triedenie a ďalšie  operácie so správami
 • voliteľná aplikácia externých zásuvných modulov realizujúcich filtráciu nevyžiadanej pošty, napr. AntispamSniper
 • import a export databáz správ vo formáte EML, MSG a UNIX
 • import a export adresára vo formáte LDIF, Business Card (vCard) v2.1 a 3.0 alebo v rôzne formátovaných textových súboroch
 • vhodne definované pravidlá na manipuláciu so správami umožňujú zasielanie automatických odpovedí na určené typy správ, triedenie prichádzajúcej pošty do rôznych priečinkov na základe rozlíšenia adresy odosielateľa, adresy príjemcu, predmetu správy alebo iných kritérií
 • šablóny na automatickú tvorbu úvodných a záverečných sekcií textových alebo HTML správ s možnosťou aplikácie makier na vkladanie multimediálnych prvkov, premenných typu dátum, meno odosielateľa, príjemcu a podobne
 • tzv. rýchle šablóny poskytujú funkciu jednoduchého vkladania používateľských textov (meno, poštová adresa, telefónne číslo a pod.)
 • vstavaný generátor QR kódu umožňuje zakódovať telefónne číslo, URL alebo e-mailovú adresu, prípadne iný textový reťazec
 • zmena rozmiestnenia okien a farebnosti grafického rozhrania vrátane tmavých tém
 • v najnovšej verzii pribudol vstavaný kalendár a bola zdokonalená funkcia adresára kontaktov
 • lokalizácia do slovenského jazyka vrátane slovníkov na kontrolu pravopisu (s diakritikou aj  bez diakritiky)
 • program sa dodáva v 32 aj 64-bitovej verzii, licencia je typu Home alebo Professional; druhý menovaný typ licencie má možnosť aplikácie HW tokenov, priebežného šifrovania databázy správ na báze algoritmu AES a biometrickej autentifikácie; zahrnuje aj možnosť použitia prenosnej verzie programu s označením Voyager

 

Autor: RITLabs SRL, Moldavsko
Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní
Cena registrácie: 47,95 EUR + DPH za verziu Home, 59,95 EUR + DPH za verziu Professional
Dom. stránka: www.ritlabs.com
Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 11

Usnip v4.0

Určenie: aplikácia na preberanie video a audiozáznamov z rôznych webových stránok a ich konverziu

Vlastnosti:

 • aplikácia je založená na nástrojoch yt-dlp a FFmpeg
 • podpora pre YouTube, Facebook, Instagram, Twitter a viac ako 1500 ďalších webových stránok vrátane viacerých u nás sledovaných TV staníc
 • možno preberať videozáznamy vo formátoch mp4 a webm vo vybranej kvalite až do 4320p 60 fps
 • podpora exportu zvukovej stopy do formátu mp3, m4a, aac, wav, flac, opus a vorbis
 • skúsení používatelia môžu využiť ovládanie vlastností preberania prostredníctvom aktivácie vybraných prepínačov
 • aplikácia nevyžaduje inštaláciu na pevný disk

Autor: Omid Al a kol.
Štatút: freeware s možnosťou dobrovoľného príspevku v kryptomenách
Dom. stránka: https://usnip.sourceforge.io/
Podporované OS: Microsoft Windows 7 a vyššie

Wise Program Uninstaller v3.0.2

Určenie: aplikácia na odinštalovanie aplikácií a súčastí OS Microsoft Windows

Vlastnosti:

 • aplikácia umožňuje štandardnú aj vynútenú odinštaláciu aplikácií s nefunkčným vlastným modulom odinštalácie, aplikácií UWP a systémových komponentov OS Microsoft Windows
 • zadaním príslušnej cesty sa dajú odinštalovať aj aplikácie, ktoré nie sú zobrazené v zozname aplikácií dostupnom cez nastavenia operačného systému
 • po ukončení odinštalovania aplikácie možno realizovať aj voliteľné odstránenie reziduálnych súborov, priečinkov a záznamov systémových registrov
 • dajú sa odinštalovať aj rôzne doplnky prehliadačov Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer alebo Mozilla Firefox
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • autorská firma dodáva aj viacero ďalších nástrojov, napr. na obnovu údajov, deduplikáciu súborov na disku, optimalizáciu registrov Windows, odstraňovanie dočasných súborov a pod.; niektoré z nich sa šíria bezplatne a niektoré podliehajú poplatku; všetky dostupné aplikácie sú dodávané v rámci spoplatneného balíka pod názvom Wise Care 365

Autor: Wise Cleaner
Štatút: freeware s možnosťou zakúpenia rozšíreného balíka spolu s ďalšími aplikáciami
Dom. stránka: www.wisecleaner.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

Registrácia shareware programov za eurá na www.avir.sk

 

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať