SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

V. Remišová: Východisko z koronakrízy vedie cez digitálnu transformáciu

Tlačové správy
0

Podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová cez videokonferenciu diskutovala s ministrami členských štátov Európskej únie (EÚ) zodpovednými za informatizáciu. Zaoberali sa nielen zmierňovaním dopadov koronakrízy na spoločnosť, ale aj výzvami, ako dokážu digitálne technológie naštartovať európsku ekonomiku. Hlavnými témami boli trasovacie aplikácie na boj proti koronavírusu, význam digitálnej transformácie pri obnove hospodárstva a zamestnanosti, ako aj nevyhnutnosť  investovať do vysokorýchlostného internetu.

„Podobnú situáciu sme v našej histórii doposiaľ nezažili, preto je vzájomná komunikácia a výmena osvedčených postupov kľúčom k nájdeniu účinných riešení, ktoré môžu zmierniť bezprecedentný dopad pandémie na našu spoločnosť a hospodárstvo,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

Aby sme obnovili dôveru vo funkčné hospodárstvo, zdraví občania musia pracovať v čo najzdravšom prostredí.  Rozhodujúci vplyv má na to práve systémové trasovanie kontaktov, ktoré umožní štátu monitorovať potenciálne infikovaných a eliminovať tak počet chorých a s tým súvisiaci negatívny dosah na ekonomiku. V súvislosti s trasovaním kontaktov je kľúčový dialóg medzi štátom a priemyslom, keďže údaje štát získava od operátorov a ďalej s nimi pracuje, pričom konkrétne aplikácie a riešenia vytvárajú práve vo vzájomnej spolupráci. 

V rámci diskusie s ministrami podpredsedníčka vlády uviedla, že Slovensko podporuje hľadanie celoeurópskeho trasovacieho riešenia za účasti všetkých relevantných aktérov, ktoré bude rešpektovať základné ľudské práva a európske hodnoty. Akékoľvek riešenie musí byť bezpodmienečne transparentné a musí spĺňať požiadavky ochrany súkromia pri manipulácii s údajmi, ako aj vzájomné prepojenie technologických riešení.

Z diskusie ministrov vyplynulo, že dopady pandémie už teraz zmierňujú rôzne digitálne nástroje a riešenia. Ich využívaním sa zmenšuje negatívny vplyv na vzdelávanie i na zamestnanosť, keďže ľudia v niektorých sektoroch môžu pracovať aj online z domu. Takisto sa viacero podnikateľských aktivít presunulo do online prostredia. Keď chce štát na jednej strane riešiť dopady koronakrízy a na strane druhej poskytovať kvalitné elektronické služby občanom, potrebuje zabezpečiť prístup k vysokorýchlostnému internetu pre všetkých kedykoľvek a kdekoľvek. Či už ide napríklad o vidiecke územia, komplikované zemepisné oblasti či prístup staršej populácie. „Pandémia COVID-19 ukázala, že digitálna transformácia sa stala jednou z prioritných úloh mnohých vlád,“ povedala na záver Veronika Remišová a dodala, že okrem vysokej dostupnosti internetu treba dbať aj na jeho spoľahlivosť a bezpečnosť pripojenia.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Digital dáta korona covid

Pridať komentár