CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Internet novej generácie / Technológie zamerané na človeka v čase krízy

0
V týchto dňoch sa chránime pred koronavírusom, chránime však aj svoje údaje? Nastal čas, aby sme si osvojili nástroje komunikácie a spolupráce na ochranu súkromia, vyvinuté poprednými európskymi internetovými výskumníkmi a inovátormi. Európska únia spustila Iniciatívu internetu novej generácie (Next-Generation Internet Initiative, v skratke NGI), prostredníctvom ktorej financuje a vzdeláva talentovaných výskumníkov a inovátorov s cieľom vyvinúť technológie potrebné na internet zajtrajška. Od jej spustenia prešiel rok a k dispozícii máme prvé výsledky prinášajúce dôveryhodnosť, ochranu súkromia, bezpečnosť a inklúziu, ako aj európsku alternatívu open source ku komerčne voľne dostupným produktom. Mnohí z nás v súčasnosti pracujeme z domu, aby sa spomalilo šírenie pandémie COVID-19. Iniciatíva NGI rozvíja a podporuje nástroje open source veľmi dobre prispôsobené dnešnej si­tuácii, keď pracujeme a komunikujeme na diaľku. Obrovská výhoda týchto nástrojov je v tom, že podliehajú úplnej kon ... Zobrazit Galériu