ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

V roku 2030 bude chýbať v EÚ až 11 % odborníkov v STEM oblastiach, zmeniť to môžu študenti

Tlačové správy
0

Podľa údajov Európskej komisie bude v roku 2030 chýbať v EÚ až 11 % odborníkov v STEM oblastiach (veda, technika, inžinierstvo a matematika). Zamestnanci v týchto odboroch sa pritom tešia priemernej mzde na úrovni dvojnásobku národného priemeru. V Košiciach sa vďaka OZ Ženský algoritmus zišli odborníci z oblasti vzdelávania a technológií, aby diskutovali o význame štúdia STEM odborov a predstavili nový portál Studiumstem.sk.

{{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}

„Na východnom Slovensku je 16-tisíc zamestnancov v IT. Slovensko má výborný mix predpokladov byť technologickým lídrom, máme technickú tradíciu, hovoríme cudzími jazykmi, ale chýba nám schopnosť rýchlo sa adaptovať na technologické megatrendy,“ povedala Miriama Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley. Najväčšou bariérou uchádzačov o zamestnanie v IT sektore je podľa nej najmä kritické, logické a technické myslenie. Dôležité sú nielen vedomosti, ale aj schopnosť rýchlo sa adaptovať a rozvíjať sa.

Za veľký prínos tiež považuje, ak sa študenti stretávajú s ľuďmi z praxe. Snažia sa preto motivovať vysokoškolských študentov a zamestnancov IT firiem, aby časť svojho pracovného života venovali aj práci v školách. „Musíme popracovať na konkurencieschopnosti nášho regiónu a krajiny. Aby sme naskočili na rozbehnutý vlak, je nevyhnutná transformácia a STEM oblasti sú pre náš región kľúčové,“ pokračovala Hučková.

Ponuka škôl odráža potreby trhu práce

Záujem o odbory, ktoré sa venujú STEM, neustále stúpa. Stredné aj vysoké školy ponúkajú množstvo príležitostí na rozvoj v tejto oblasti a následné uplatnenie sa na trhu práce.  Jednou z aktívnych škôl je aj Stredná odborná škola informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach. Nedávno otvorili tri nové odbory, ktoré odrážajú potreby trhu a STEM rozširujú aj o Art,  študenti sa okrem programovania či databáz venujú umeniu, digitálnym médiám či grafike. „Snažíme sa všetky tieto oblasti integrovať do vzdelávania vo všetkých odboroch tak, aby boli vzájomne prepojené, zaujímavé a aby boli naši študenti čo najlepšie pripravení do praxe,“ vysvetlila pedagogička Emília Bolčová.

Nárast záujmu o štúdium STEM odborov eviduje aj Technická univerzita v Košiciach (TUKE). „Na TUKE kontinuálne pracujeme na tom, aby boli absolventi všetkých deviatich fakúlt našej univerzity dobre uplatniteľní aj na globálnom trhu práce. Aj vďaka tomu evidujeme nárast záujmu o štúdium na všetkých fakultách TUKE. Aktívne spolupracujeme so všetkými relevantnými zamestnávateľmi našich absolventov a snažíme sa čo najviac prepojiť našich študentov s reálnou praxou. Poskytujeme tiež veľké množstvo príležitostí pre mobility, stáže a iné odborné aktivity našich študentov v zahraničí, a to prostredníctvom programu Erasmus+, ako aj prostredníctvom rozsiahlych možností našej európskej univerzity Ulysseus, ktorú tvorí 8 členov vrátane TUKE a ktorá ma spolu viac ako 225 tisíc študentov,“ načrtol Rastislav Ručinský, prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE. TUKE tiež pripravuje nové projekty pre svojich študentov v oblasti rozvoja talentu a aktívnej podpory a pomoci študentom v ich štúdiu, vrátane pomoci zahraničným študentom TUKE.

Záujemcom o štúdium technických odborov pomôže nový portál Studiumstem.sk

Štúdium technických odborov je pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl lákavé, no často narážajú na množstvo prekážok. Z prieskumu, ktorý realizovalo OZ Ženský algoritmus a zapojilo sa doň 545 študentiek z Košického kraja, ich najviac odrádzajú chýbajúce skúsenosti s programovaním, obavy z náročnosti IT štúdia, nedostatočné technické zručnosti, málo informácií o štúdiu a ďalšom uplatnení či slabšia znalosť matematiky.  

„Realizujeme viaceré aktivity, v rámci ktorých sa snažíme ponúknuť informácie a naše skúsenosti a odovzdať emóciu, vďaka ktorej účastníci a účastníčky zahoria pre IT. Po skončení týchto voľnočasových vzdelávacích aktivít sa deti a rodičia často pýtali, ako ďalej. A práve takto vznikol nápad vytvoriť projekt Studiumstem.sk,“ vysvetľujú Lenka Hlinková a Zuzana Sotáková, spoluzakladateľky OZ Ženský algoritmus.

Portál obsahuje odpovede na otázky pre záujemcov o štúdium technických odborov a databázu 978 škôl so STEM zameraním. Nájdete v nej nielen základné, stredné a vysoké školy, ale napríklad aj informácie o duálnom vzdelávaní. Súčasťou Studiumstem.sk je tiež bezplatný online kurz Zorientuj sa v STEM, ktorý ponúka praktické rady, ako rozvíjať svoje zručnosti a talent a ako sa uplatniť v tejto oblasti.

Vznik a rozvoj portálu podporila spoločnosť SK-NIC, ktorá dlhodobo podporuje projekty pomáhajúce rozvíjať reálne a virtuálne Slovensko. „V praxi vidíme, že odborníkov v IT je oveľa menej, ako trh potrebuje a uvedomujeme si, že vzdelávanie budúcich IT špecialistov sa začína už na základných a na stredných školách. Sme preto radi, že sme mohli podporiť aj tento projekt a veríme v jeho dlhodobé trvanie a pozitívny vplyv,“ uzavrel Dárius Anton Hatok, PR manažér SK-NIC, partner pri tvorbe portálu Studiumstem.sk.

Zúčastnení sa zhodli, že zvýšeniu počtu záujemcov a záujemkýň o štúdium a prácu v STEM odboroch by mohla pomôcť medzisektorová spolupráca, zdieľanie dobrej praxe, lepšia prístupnosť dát zo strany štátu a v neposlednom rade tiež vzájomný dialóg medzi firmami, školami, odborníkmi a študentmi technických odborov. Zabudnúť nemôžeme ani na nevyužitý potenciál dievčat a žien. Ženy aktuálne  tvoria len 17,4 % špecialistov v informačných technológiách a študentky menej ako 13 % zo všetkých študujúcich STEM odbory.

OZ Ženský algoritmus

Organizácia Ženský Algoritmus významne prispieva k zlepšeniu rodovej rovnosti v IT sektore. Ich príbeh začal knihou Ženský Algoritmus (2018) od jednej zo zakladateliek. V roku 2020 založila malá skupina IT profesionálok organizáciu so zameraním na odomknutie kariérneho potenciálu žien a dievčat v oblasti technológií a manažmentu. Prostredníctvom inovatívnych a bezplatných vzdelávacích iniciatív oslovili viac ako 12 000 ľudí po celom Slovensku, aj za jeho hranicami. Vďaka investovaniu do budovania vlastných kapacít, meraniu dopadu, automatizáciea inováciám neustále strategicky rastú a svoj tím rozšírili na 28 členiek/ov.

Ženský Algoritmus sa aktívne podieľa na spoluvytváraní národných strategických plánov pre digitálne vzdelávanie žien, čím prispievajú k dlhodobej zmene v oblasti rodovej rovnosti vo vzdelávaní. Spolu s ďalšími organizáciami s podobnou misiou prispeli k zvýšeniu podielu žien v ICT sektore na Slovensku o 2,5 % (aktuálne 17,4 % podľa Eurostatu) len za posledný rok. Úspechy organizácie zahŕňajú množstvo programov a aktivít, získaných ocenení aj záštity prezidentky nad projektom Inspiring Girls. Pilotný projekt Skill In z roku 2023, do ktorého sa zapojilo viac ako 400 žien, motivoval 92 % účastníčok pokračovať v technickom vzdelávaní. Programy ako Back In Business a Ready To Lead poskytujú ženám intenzívne tréningy a podporu, pričom pomohli stovkám žien zvýšiť si mzdu, získať povýšenia a zlepšiť si manažérske zručnosti. Vzdelávacie iniciatívy ako letné Coding Campy pre dievčatá a prednášky inšpiratívnych ženských vzorov na školách (Inspiring Girls) motivujú mladé ženy mieriť vysoko a dodávajú im sebavedomie aj na úspešnú kariéru v IT.

Ich portál ŠtúdiumSTEM.sk je prvou slovenskou databázou všetkých škôl, kde sa dá študovať STEM a pomáha mládeži a rodičom zorientovať sa v oblasti STEM aj svojich možnostiach. V rámci ich iniciatívy Skilloria organizácia vzdeláva zamestnancov súkromnej aj verejnej sféry v oblasti diverzity a inklúzie a odbúrava tak prekážky, ktorým ženy často na pracoviskách čelia.

https://www.zenskyalgoritmus.sk/

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať