Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Cognitive offloading: Vďaka internetu čoraz viac zabúdame. Spoliehame sa na „googlenie“

0

Naša rastúca závislosť od internetu a ľahký prístup k obrovským zdrojom on-line informácií ovplyvňujú naše myšlienkové procesy pri riešení problémov a učení. V novom článku publikovanom v časopise Memory vedci z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz a Illinoiskej univerzity v Urbana Champaign zistili, že „znižovanie kognitívnej záťaže“ (cognitive offloading) alebo tendencia spoliehať sa na veci, ako je internet, elektronické kalendáre, to-do listy, sa u ľudí neustále umocňuje. Hoci si myslíme, že pamäť je niečo, čo sa deje v našej hlave, čoraz častejšie sa rozpamätávanie deje pomocou činidiel mimo našej hlavy.

Vedci vykonali experimenty s cieľom zistiť, aká je pravdepodobnosť toho, že pri odpovedi na otázku siahneme po počítači či smartfóne. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a mali odpovedať na niekoľko náročných otázok – prvá skupina mohla používať len svoju pamäť, druhá mohla využiť vyhľadávanie Googlu. Následne dostali možnosť odpovedať na ľahšie otázky metódou podľa ich vlastného výberu.

Výsledky ukázali, že u účastníkov, ktorí predtým používali na získavanie informácií internet, bola väčšia pravdepodobnosť, že pri následných jednoduchších otázkach opäť použijú Google, ako u tých, ktorí sa museli spoliehať na svoju pamäť. Títo účastníci menej namáhali svoju pamäť pred tým, ako siahli po internete. Pozoruhodné je, že až 30 % účastníkov, ktorí najprv používali internet, sa ani nepokúsilo odpovedať na jednoduchú otázku spamäti.

Vedúci výskumu Dr. Benjamin Storm poznamenal: „Naša pamäť sa mení. Výskum ukazuje, že ak používame internet na podporu a rozšírenie našej pamäti, čoraz viac sa naň začíname spoliehať. Zatiaľ čo predtým sme sa pokúsili pripomenúť si niečo sami, teraz sa tým už neobťažujeme. Len čo máme k dispozícii smartfóny a ďalšie zariadenia s množstvom informácií, stávame sa závislými od nich v  každodennom živote.“

Samozrejme, internet je obsiahlejší, spoľahlivý a rýchlejší ako nedokonalá ľudská pamäť. Svedčia o tom aj presnejšie odpovede tých účastníkov, ktorí ho použili počas výskumu. Vo svete, kde máme k dispozícii vyhľadávanie Googlu cez naše smartfóny, je potreba pamätať si triviálne fakty, vzorce a čísla v každodennom živote menej nevyhnutná.

Redakcia

Všetky autorove články
internet Google

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať