SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Veľký pokrok: Strojové učenie už budú môcť používať aj kvantové počítače

Technológie
1
Výskumníci IBM tvrdia, že prišli s novými algoritmami, ktoré umožňujú pokročilé strojové učenie na kvantových počítačoch. V článku publikovanom na predtlačovom serveri arXiv opisujú, ako vytvorili „kvantový algoritmus“, ktorý umožňuje týmto počítačom vykonávať „mapovanie funkcií“ v rozsahu, ktorý ďaleko presahuje rámec klasických počítačov. Kvantové výpočty využívajú zvláštnu schopnosť subatomárnych častíc existovať vo viac ako jednom stave. Vďaka tomuto správaniu sa najmenších častíc možno operácie vykonávať oveľa rýchlejšie a využívať menej energie ako pri bežných počítačoch. V klasickej výpočtovej technike je bit základná jednotka informácie, ktorá môže existovať v dvoch stavoch – 0 alebo 1. Kvantové výpočty však používajú kvantové bity čiže „qubity“, ktoré môžu ukladať oveľa viac informácií ako len 1 alebo 0, pretože môžu existovať v akejkoľvek superpozícii týchto hodnôt. Mapovanie funkcií súvisí s procesom rozkladania (disassembling) informácie s cieľom získať prístup k „jemnozr ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
pocitac AI stroj ucenie umelá inteligencia veda vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať