CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Vesmírne technológie pomáhajú monitorovať zosuvy a iné svahové deformácie na Slovensku

Tlačové správy
0

Spoločnosť insar.sk, spin-off Katedry geodetických základov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pracuje na využití družicových meraní na monitorovanie svahových deformácií na Slovensku. Technológiu InSAR využíva aj pri monitorovaní svahu nad Devínskou cestou, na ktorej bola 6.4.2017 vyhlásená mimoriadna situácia. Úsek cesty je dočasne uzavretý kvôli skalám padajúcim zo skalného brala na časť vozovky. Podľa meraní z družíc (Obr. 1, farebné body so stupnicou v ľavom hornom rohu) časť úseku Devínskej cesty klesá rýchlosťou -3 mm/rok, čo v rokoch 2011 až 2014 (červené body) predstavuje pokles takmer o 1 centimeter (Obr. 2). Nielen na tomto svahu, ale aj v historickom centre, na budovách, diaľniciach, mostoch a priehradách a na ďalších 500 000 bodoch v Bratislave (a iných mestách Slovenska) (Obr. 3) sme schopní merať deformácie štruktúr a infraštruktúr každých 11 až 6 dní, simultánne na obrovskej ploche, bez nutnosti použitia prístrojov a ľudí na Zemi, s vysokým rozlíšením a s milimetrovou presnosťou. Takto môžeme efektívne dopomôcť predchádzaniu mimoriadnych situácií.

V spracovaní boli použité dáta družice TerraSAR-X poskytnuté Nemeckou vesmírnou agentúrou v rámci vedeckého projektu LAN2833.

Súčasťou správy je súbor s obrazovými prílohami dostupný na stiahnutie na nasledujúcom odkaze: dropbox.com

Zobrazit Galériu

insar.sk

Všetky autorove články
InSAR

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať