ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Video: Piql - bezpečná archivácia údajov na filme s trvanlivosťou minimálne 500 rokov

Technológie
0

Digitalizácia je úžasná vec s úžasnými možnosťami, ale zamysleli ste sa nad spôsobom dlhodobej archivácie digitálnych údajov? Zaistiť’ prístup v budúcnosti k dnešným digitálnym dátam je veľká výzva. Komplexnosť tohto problému narastá s exponenciálne rastúcim objemom digitálnych údajov. Jedným z riešení je dlhodobá archivácia na film. Klasický čiernobiely kinofilm, ktorý sa pred érou digitálnej fotografie bežne používal.

Princíp archivácie údajov na filmovom páse

Ak archeológovia nájdu nejaký dokument, či už na papyruse, pergamene, papieri, či vytesaný do kameňa dokážu s ním pracovať, prečítať ho a rozlúštiť jeho kódovanie, čiže znakovú abecedu. Z tejto analógie vyplýva, nielen to, že dôležité dokumenty a údaje by mali byť ukladané na osvedčených fyzických médiách, ale mali by byť buď priamo čitateľné človekom, alebo v prípade ak sú kódované, malo by archívne médium obsahovať definíciu kódu a to v pre človeka čitateľnej podobe.

Do kategórie fyzických médií patria samozrejme aj magnetické pásky, diskety, či disky, no tie strácajú časom svoje vlastnosti a navyše sú veľmi citlivé k vonkajším vplyvom, napríklad na magnetické pole, teplotu a podobne. Naproti tomu optický záznam na kvalitnom filme má oveľa dlhšiu životnosť. Fotografický film sa začal používať v roku 1868, takže táto metóda je časom dôkladne preverená.

Záznam na film má aj veľa ďalších výhodných vlastností. Dá sa predpokladať, že zariadenia na projekciu a zväčšenie budú k dispozícii vždy, takže na film sa dajú ukladať buď priamo snímky dôležitých dokumentov, alebo aj digitálne údaje s použitím vhodného kódovania využívajúceho svetlé a tmavé plôšky na podobnom princípe ako populárne QR kódy. Kľúčovou výhodou filmu je aj to, že sa jedná o médium bez možnosti prepisovania, takže raz zapísané údaje sú nemenné.

Zariadenie na zapisovanie informácií na filmový pás

Detail čítacieho zariadenia

Film je nezmeniteľné, bezpečné a rokmi otestované fyzické médium so životnosťou minimálne 500 rokov. Údaje v systéme Piql môžu byť ukladané v digitálnom formáte ako plôšky na filme predstavujúce jednotky a nuly údajov v binárnej sústave. Takýmto spôsobom sa na film uloží veľké množstvo údajov, no tieto bude treba pri čítaní dekódovať. Údaje sa fyzicky ukladajú na 35 mm archívny film s trojitou perforáciou s dĺžkou 945m. Formát ukladania dát na filme používa štandardné algoritmy na opravy chýb pre digitálne technológie pre ukladanie dát.

Na zapisovanie sa využíva zobrazovací senzor Texas Instruments DLP s rozlíšením 4K (4096 x 2160 pixelov), ktorý sa skladá z viac ako 8 miliónov  mikro -zrkadiel, schopných zapísať pixely o veľkosti 6μm. Zápis prebieha rýchlosťou 24 snímok za sekundu a umožňuje zápis dát rýchlosťou 40 MBit/s. Požadované rozlíšenie skenera je 12K, číta sa rýchlosťou 2,7 snímku za sekundu - 5 MBit/s

Ukladanie v digitálnom formáte

Druhá možnosť je vizuálny formát, pri ktorom sa údaje ukladajú vo forme čitateľnej pre ľudí. Je to de facto ekvivalent mikrofilmu, takže na prečítanie dokumentu stačí čítacie zariadenie o zložitosti detskej premietačky. Kombináciou týchto metód vznikne hybridný formát. Formát filmu je navrhnutý tak, aby obsahoval návod čitateľný aj ľudským okom, podrobne vysvetľujúci ako získať dáta z filmu, vrátane popisu definícií dátových formátov. Definícia formátov je open source, čiže každému dostupná. Dáta sú ľahko dostupné, vyhľadávanie je vďaka metadátam rýchle a bezproblémové

Film je uložený v odolnom polymérovom obale piqlBox, ktorý má taktiež  životnosť minimálne 500 rokov. Obal je navrhnutý tak aby s ním mohli manipulovať manuálne aj automatické skladové systémy. K dispozícii je automatický skladový systém piqlVault. Výhodou archivačného systému Piql je okrem trvanlivosti aj bezpečnosť, údaje na filme sa už nikdy nedajú prepísať, takže so stopercentne zabezpečené voči hackingu.

Box na uloženie filmu

Ako to funguje? Zákazník dodá svoje digitálne dáta v akomkoľvek formáte, spoločnosť Piql ich zapíše dáta na film. Údaje na filme si odnesiete domov do firmy alebo ich bezpečne uložíte u poskytovateľa služby.

Zariadenie na čítanie

Podobne ako analógová gramoplatňa sú aj údaje uložené na filmoch v archívnom systéme Piql nezávislé na budúcom vývoji. Bez ohľadu, či ľudstvo za budúcich 500 rokov dosiahne pokrok o ktorom sa nám dnes ani len nesníva , alebo po nejakej katastrofe sa vývoj vráti o niekoľko storočí, údaje z filmu, aspoň tie vizuálne bude možné prečítať aj s technológiou na úrovni roku 1900. 

Všetky informácie potrebné na načítanie dát sú uložené v ľudsky čitateľnom formáte na začiatku každej cievky. Ak sa stane, že niekedy v budúcnosti softvér už nebude k dispozícii, ktokoľvek bude môcť vytvoriť nový softvér s minimálnym úsilím s využitím informácií na filme.

Textové informácie nie sú problém, čo sa týka multimédií je na zákazníkovi aký formát si zvolí. Toto môže byť zdanlivo určité úskalie či bude niekto schopný o 500 rokov spracovať dnes bežné formáty ako PDF, JPFG, či MP3.  Sú to však natoľko rozšírené formáty že ich popis sa určite zachová.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
bezpečnosť pamat dáta Digital video foto pocitac QR disk kod

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať