CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Video: Piql – bezpečná archivácia a ochrana údajov na filme s trvanlivosťou minimálne 500 rokov

Technológie
0
Dlhodobá a bezpečná archivácia digitálnych údajov tak aby pretrvali stáročia a následne sa dali prečítať a dekódovať je veľká technologická výzva, tak čo sa týka trvanlivosti archívneho média, ako aj možnosti jeho prečítania v budúcnosti keď už nebudú k dispozícii zariadenia používané v súčasnosti. Ak archeológovia nájdu nejaký stovky, či tisícky rokov starý dokument, či už na papyruse, pergamene, papieri, či vytesaný do kameňa dokážu s ním pracovať a prečítať ho. Preto je skutočne dôležité údaje, napríklad tie, ktoré tvoria súčasť nášho kultúrneho dedičstva potrebné archivovať na osvedčených fyzických médiách a to tak, že by mali byť buď priamo čitateľné človekom, alebo v prípade ak sú kódované, malo by archívne médium obsahovať definíciu kódu.  Video o archívnom systéme Piql