SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Víťazi 20. ročníka celoslovenskej súťaže mladých elektrotechnikov uspeli s projektom testovacieho modelu batériových článkov

Tlačové správy
0

Spoločnosť Siemens usporiadala už 20. ročník súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorú organizuje divízia Siemens Digital Industries v spolupráci s ďalšími spolupracujúcimi firmami.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Tento rok sa jej zúčastnilo 23 stredných škôl z celého Slovenska, pričom deväť najlepších dostalo príležitosť odprezentovať svoje práce na Žilinskej univerzite a päť z nich nakoniec Siemens s partnermi aj ocenil.

„SYGA sme založili pred 20 rokmi, aby sa mladí ľudia už počas štúdia mohli jednoduchšie dostať k technike aj pri praktických úlohách, a aby ešte popri teoretickom štúdiu mohli pracovať s technológiami, ktoré sa aktuálne nasadzujú v priemysle na Slovensku,“ vyhlásil Marián Hrica, riaditeľ Sales Digital Industries spoločnosti Siemens na Slovensku.

Siemens  študentov slovenských odborných stredných škôl podporuje dlhodobo. Za 20 ročníkov súťaže už takto spolupracoval so 67 školami a takmer 1 300 ich študentov prihlásilo približne 650 prác. Spoločnosť tak  vďaka súťaži SYGA umožnila vyskúšať si najmodernejšiu techniku žiakom prakticky po celom Slovensku.

„Siemens sa na Slovensku venuje energetike, priemyselnej automatizácii a inteligentným riešeniam pre moderné budovy, ale prostredníctvom sesterských firiem aj vývoju zdravotníckej techniky alebo moderných elektrických rušňov, ktoré jazdia po slovenských železniciach,“ povedal Vladimír Slezák, CEO spoločnosti Siemens na Slovensku a dodal: „Prostredníctvom Siemens Young Generation Award sa snažíme spropagovať medzi mladými ľuďmi prácu s technológiami a, samozrejme, dať im tiež príležitosť rozvíjať svoj talent. Veríme, že je to skvelá forma, ako u nich vzbudiť záujem o ďalšie štúdium technického zamerania a lepšie ich pripraviť do praxe.“

Študenti aj tento rok súťažili s projektami, ktoré vyrábali z poskytnutých modulov od firmy Siemens s riadiacim systémom Simatic S7-1200.

Podľa Slezáka sa s týmito technológiami a produktami Siemens budú následne mnohí z nich určite stretávať aj v reálnej praxi, pokiaľ sa rozhodnú pracovať pre niektorú z firiem v oblasti elektrotechniky.

Študentské projekty v súťaži pritom neboli samoúčelné, ale práve naopak, ideálne spájajú teoretické vedomosti žiakov so slovenských odborných škôl s potrebami domácich aj zahraničných firiem v praktickej výrobe.

„Je všeobecne známe, že štúdium technických odborov nie je vždy jednoduché. Je však kvalitné a slovenské školy majú dlhoročné skúsenosti. Takéto aktivity nám výrazne pomáhajú, aby sme boli otvorení nielen domácemu regiónu, ale aj firmám a novým technológiám z celého sveta. Tešíme sa z každej dobrej myšlienky, ktorá nám pomôže presvedčiť študentov, aby sa prihlásili na štúdium technických oborov.“ uviedol prorektor pre rozvoj Žilinskej univerzity v Žiline Andrej Czán.

Siemens ocenil študentov z piatich stredných odborných škôl na Slovensku

Hlavnú cenu SYGA 2023 za Testovaciu stanicu batériových článkov získali Dominik Andraščík a Filip Hreha z prešovskej Strednej priemyselnej školy strojníckej. Študenti ju zostrojili na vyhodnocovanie kvality batérií, ktorú sledujú meraním prúdu a napätia pod záťažou. Namerané parametre potom slúžia na porovnanie s hodnotami od výrobcu batérií. 

Dvojica, rovnako ako aj všetci ostatní výhercovia, získala zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200, na ktorom študenti robili aj svoje prihlásené práce. Slúži pre flexibilné a efektívne automatizačné úlohy malého až stredného výkonu. Systém je možné prispôsobiť na mieru v takmer akejkoľvek priemyselnej aplikácii, keďže má široké možnosti rozšírení.

Dominik a Filip si odniesli aj motivačné štipendium na štúdium na niektorej zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním, takže Siemens a partneri im takto pomôžu aj v ďalšom vzdelávaní. Pre svoju strednú školu zároveň vyhrali počítač.


Víťazi Hlavnej ceny SYGA 2023 – Dominik Andraščík a Filip Hreha z prešovskej Strednej priemyselnej školy strojníckej.

Cenu mediálneho partnera, mesačníka ATP Journal o priemyselnej automatizácii, informatike a údržbe, získal Oliver Mogora zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom za Výrobu a programovanie trezora a cenu od Simex Control s.r.o. Daniel Zavarský zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej v Bratislave za prácu Triediaca linka.

Cenu Divízie Siemens Digital Industries získali Damián Kusovský a Patrik Kusovský zo Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom za prácu Automatizovaného skladu.

Cenu Žilinskej univerzity v Žiline si nakoniec odniesli študenti Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste Erik Michalík a Lukáš Vojtek, ktorí porote predstavili svoj Záhradný skleník.

Víťazný projekt Hlavnej ceny SYGA 2023 – Testovacia stanica batériových článkov

Zobrazit Galériu

amic.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať