SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Vyhlásenie Slovensko.Digital k plánu využiť údaje od mobilných operátorov pri riešení krízového stavu šírenia koronavírusu

Tlačové správy
2

Slovensko.Digital je členom poradného orgánu centrálnej koordinačnej autority pre oblasť IT, ktorá má koordinovať IT aktivity počas krízového obdobia. Taktiež členovia a časť komunity Slovensko.Digital sa z vlastnej iniciatívy podieľajú na diskusii o technickom riešení, ktorého cieľom je zlepšenie identifikácie osôb chorých na koronavírus a tými, čo s nimi boli v priamom kontakte.

Vo verejnosti právna úprava umožňujúca realizáciu tohto riešenia vzbudila obavy. Podľa našich informácií nemá ísť o plošné monitorovanie pohybu občanov, ich vzájomných kontaktov, a už vôbec nie o monitorovanie obsahu ich komunikácie. Cieľom momentálne diskutovaného riešenia má byť výhradne pomoc pri spätnom trasovaní pohybu človeka (spomínaní si) po potvrdení jeho nakazenia koronavírusom. Zjednodušene povedané, má to pomôcť vyriešiť úlohu, s ktorou sa stretne každý nakazený: “Skúste si spomenúť, kde, kedy a s kým ste boli v predchádzajúcich 14 dňoch. Sme presvedčení, že údaje, ktoré môžu prispieť k zvládnutiu súčasného krízového stavu, by mali byť využité. O tom, že využitie telekomunikačných údajov má zmysel, svedčia aj príklady z viacerých iných štátov. Otázkou je vždy miera využitia týchto údajov a miera vynúteného zásahu do súkromia.

Vysoko si vážime súkromie fyzických osôb a sme radi, že v rámci Európskej únie aj SR sú štandardy jeho ochrany nastavené vysoko. Každé spracovanie osobných údajov musí byť aj v čase tejto krízy výlučne v medziach zákona a iba v nevyhnutnom rozsahu pre daný účel. Na tento účel sú nutné najmä údaje o polohe, identifikátor zariadenia a časové údaje. Určite nie sú nutné potrebné detailné údaje o hovoroch, či obsah SMS správ. Ako je v mnohých iných témach v súčasnosti charakteristické, aj pri diskusii o použití údajov od mobilných operátorov vidíme masívny nedostatok dôvery voči verejnej správe. Je zrejmé, z akých problémov minulosti táto nedôvera pramení. Od novej vlády očakávame, že vyvinie veľké úsilie na zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy.

Cieľom pripravovaných opatrení nie je niekoho “tajne špehovať”. Rozumieme však obavám časti verejnosti a preto za samozrejmé považujeme, že Vláda SR proaktívne zverejní:
- informácie o spôsobe výkonu nových oprávnení v tejto oblasti,
- detailný popis, ktoré údaje budú spracúvané, akým konkrétnym spôsobom a okruhu osôb ktorých sa to bude týkať,
- detailnú technickú dokumentáciu pre softvérové riešenie

Považujeme za dôležité zdôrazniť, že navrhovaná právna úprava musí mať a má časovo obmedzenú platnosť (najviac do 31.12.2020). Obavu, že by ostala platná aj po skončení výnimočného stavu je vhodné pripomínať, ale adresovaná už bola. Podporujeme tiež zavedenie čo najširších kontrolných mechanizmov, ktoré umožnia zvýšiť dôveru, že zbierané údaje sú používané výlučne na deklarovaný účel a v nevyhnutnom rozsahu a dobe. Kontrolné mechanizmy môžu zahŕňať celé spektrum aktivít, na jednej strane od technických - napr. vytváranie auditných záznamov o každom použití údajov, až po možnosť kontroly zo strany Národnej rady SR tak, ako to aj zákon v podobných prípadoch doteraz predpokladal (viď. §63 ods.13 zákona 351/2011).
Vyššie uvedené princípy sa snažíme zachovávať aj v rámci združenia Slovensko.Digital. O všetkých našich aktivitách informujeme v rámci našich komunikačných kanálov, podmienkou našej účasti na aktivitách verejnej správy je možnosť detailne informovať o ich obsahu a priebehu, propagujeme možnosť zapojenia do nich pre ďalších záujemcov a v čo najširšej miere zverejňujeme ich výsledky. Zároveň chceme vyzvať všetkých, ktorí chcú pomôcť k spoločnému riešeniu tejto výnimočnej situácie, aby sa zapojili. Kontaktujte nás emailom na kontakt@slovensko.digital alebo sa pripojte na online komunitný chat http://slack.slovensko.digital/ do kanála #slovensko-help

Slovensko.Digital

Všetky autorove články
Slovensko Digital korona sledovanie

2 komentáre

tadalafil without prescription canada reakcia na: Vyhlásenie Slovensko.Digital k plánu využiť údaje od mobilných operátorov pri riešení krízového stavu šírenia koronavírusu

13.12.2022 22:12
Cyclooxygenase inhibitors may also prevent some of the opioid induced effects on tumor growth <a href="http://bestcialis20mg.com/">buy cialis online forum</a>
Reagovať

cialis dailey use reakcia na: Vyhlásenie Slovensko.Digital k plánu využiť údaje od mobilných operátorov pri riešení krízového stavu šírenia koronavírusu

13.4.2022 23:04
https://bestadalafil.com/ - generic cialis 5mg Propecia Scalp Folliculitis <a href="https://bestadalafil.com/">Cialis</a> Iuqjgl Kamagra Vietato In Francia https://bestadalafil.com/ - buy cialis online without a prescription Dzkyde
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať