SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Výhody NAS pre malé firmy a freelancerov

0

Network Attached Storage (NAS) čiže riešenia na ukladanie údajov umiestnené v sídle firmy sú alternatívou ku cloudovým úložiskám, pričom každá zo spomínaných možností má svoje výhody aj nevýhody.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Aj malé firmy, živnosti a slobodné povolania často potrebujú ukladať veľké množstvo údajov. Paralelne so súčasným trendom ukladania údajov do cloudu narastajú požiadavky na úložný priestor, predovšetkým v súvislosti s multimédiami vo vysokom rozlíšení, či už je to multimediálna tvorba, alebo údaje z monitorovacích kamier. Dobrý príklad je malé foto a video štúdio. Profesionáli si odkladajú všetky zábery, ktoré prešli prvotnou selekciou, ako aj nakrútené sekvencie, nielen finálne zostrihané video. Čoraz viac poloprofesionálov už nakrúca video v 4K, čo kladie enormné nároky na úložnú kapacitu.

Ukladanie veľkých objemov do úložných priestorov v službách poskytovateľov verejného cloudu je veľmi nákladné. Problém je aj s prenosovou kapacitou a s ňou súvisiacou operatívnosťou prístupu k údajom. Cloudové úložné priestory majú síce veľa výhod, predovšetkým čo sa týka bezpečnosti a spoľahlivosti, ale pri vyšších nárokoch na kapacitu sú drahé a časté presúvanie údajov zaťažuje sieťové pripojenie. Ak je firma orientovaná viac na dokumenty než na multimédiá, bude pre ňu vyššou prioritou spoľahlivosť než kapacita. V prvom prípade firma naplno využije kapacitu všetkých diskov inštalovaných v NAS, v druhom prípade využije možnosť redundantného ukladania tých istých údajov na viaceré disky.

Riešením je bezpečný a spoľahlivý priestor s dostatočnou úložnou kapacitou priamo vo firme, pripojený do vnútornej firemnej siete. NAS čiže network-attached storage sú inteligentné zariadenia na ukladanie údajov, ktoré popri ukladaní a zdieľaní údajov umožňujú aj ich bezpečné zálohovanie a zrkadlenie, streamovanie multimédií a veľa ďalších pokročilých funkcií. Zariadenia tohto typu majú výkonný viacjadrový procesor, ktorý zabezpečuje vysokú rýchlosť a plynulosť prenosu dát a streamovania videozáznamu. K dispozícii je vyrovnávacia pamäť RAM s kapacitou niekoľko gigabajtov, takže nie je problém v multitaskingu spúšťať aj náročné aplikácie na streamovanie HD médií či streamovanie a ukladanie záznamu z bezpečnostných kamier. Hardvér aj operačný systém moderných NAS sú prispôsobené na jednoduchú inštaláciu a konfiguráciu, pretože tieto zariadenia budú využívať umelci, právnici, hudobníci a mnohé ďalšie povolania, ktoré majú dosť ďaleko k IT. K údajom možno pristupovať nielen z domácej alebo firemnej siete, ale aj cez internet, samozrejme, prístupy pre oprávnené osoby treba správne nakonfigurovať a zabezpečiť.

Na rozdiel od cloudových služieb, kde sa môžu náklady meniť nielen v závislosti od využitia, ale ceny môže zmeniť aj prevádzkovateľ služby, lokálne riešenia si vyžadujú jednorazovú investíciu a predvídateľné náklady na údržbu. Jednorazová investícia môže byť v dlhodobom horizonte ekonomicky podstatne výhodnejšia v porovnaní s pravidelnými platbami za cloudové služby. Aj rozšírenie úložného priestoru je jednoduché a takisto je to jednorazová investícia.

NAS umožňujú firmám mať úplnú kontrolu nad ich dátami a bezpečnosťou bez závislosti od tretej strany. To je na jednej strane výhoda, na druhej strane však platí, že vlastniť niečo zároveň znamená, že sa o to treba starať. Zodpovednosť za zabezpečenie je plne na používateľovi, resp. firme. Vo firmách, ktoré zamestnávajú IT špecialistov, to nie je problém, ale pre freelancera alebo malú firmu podnikajúcu mimo IT to môže byť náročná úloha. Preto sú operačné systémy NAS používateľsky prívetivé a majú implementovaných sprievodcov, ktorí používateľa krok za krokom navigujú, ako nastaviť zdieľanie a hlavne zabezpečenie. Firmy môžu určiť fyzickú lokalitu svojich dát, čo môže byť dôležité z právnych alebo regulačných dôvodov.

Zariadenia NAS možno rozdeliť na domáce a firemné, ale tieto kategórie sa do značnej miery prelínajú, tak ako sa prelínajú typy firiem v segmente SMB od živností a rodinných firiem až po firmy s desiatkami zamestnancov. Vo všeobecnosti platí, že zariadenie NAS pre firmu, ale aj freelancera by malo mať viac pozícií na disky, minimálne 4 alebo 6. Náročný amatér, ktorý potrebuje ukladať veľké objemy údajov, napríklad fotograf, grafik či editor videa, spočiatku vystačí aj s NAS s dvoma šachtami na disky, no len čo sa jeho hobby zmení na podnikanie, mal by čím skôr vytvoriť úložný priestor umožňujúci zrkadlenie údajov na viacerých diskoch, aby pri poruche disku neprišiel o svoju prácu a s najväčšou pravdepodobnosťou aj o reputáciu. Platí jednoduché pravidlo: aj veľmi náročným domácim používateľom stačí NAS s maximálne štyrmi šachtami na disky. Naproti tomu štyri šachty na disky predstavujú minimum na firemné použitie. To, ako vám záleží na údajoch, ktoré si plánujete do NAS ukladať, by sa malo prejaviť na kvalite diskov, ktoré do svojho úložného zariadenia NAS kúpite. Mali by to byť disky špeciálne konštruované pre prostredie NAS, vyžadujúce nepretržitú prevádzku 24×7.

NAS poskytuje rýchly prístup k údajom v lokálnej sieti, čo je užitočné pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú rýchlosť prenosu dát a nízku latenciu. Typický príklad sú aplikácie pracujúce s veľkými multimediálnymi súbormi, keďže prenosy údajov v rámci firmy idú len cez lokálnu sieť. To znižuje záťaž internetového pripojenia a zvyšuje bezpečnosť, pretože spomínané dátové toky sú len vo firemnej sieti. Samozrejme, pri vzdialenom prístupe, keď budete súbory z NAS či personálneho cloudu sťahovať alebo prehrávať multimediálny súbor, z pohľadu zariadenia poskytujúceho obsah ide o upload, takže tu sa prípadné obmedzenie rýchlosti prejaví. Pri výpadkoch internetu alebo v prostrediach s obmedzeným pripojením poskytujú lokálne servery a úložné priestory nepretržitý prístup k údajom.

Moderné riešenia NAS, respektíve ich operačné systémy a rôzne aplikačné balíčky poskytujú oveľa viac funkcionality než len ukladanie údajov. Môžete na nich prevádzkovať systémy na sofistikované zálohovanie počítačov aj mobilných zariadení, aplikačné, webové či databázové servery, servery na streamovanie multimédií, kancelárske riešenia a podobne.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať