SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Výskumníci objavili algoritmus, ktorý možno dešifruje ľudskú inteligenciu

0
Kľúčovú zložku, ktorá odlišuje dnešné systémy umelej inteligencie od toho, čo my považujeme za procesy učenia sa a ľudské myslenie, môžeme charakterizovať ako určitý algoritmus. To je v súlade s nedávnou štúdiou publikovanou v novinách Frontiers in Systems Neuroscience, ktorá napriek zložitosti mozgu naznačuje, že algoritmus môže napodobňovať náš spôsob myslenia. Ako uverejnil Business Insider, myšlienka, že ľudské myslenie môže byť opísané pomocou algoritmu, spočíva v „teórii spojitosti“, ktorá hovorí o tom, že ľudská inteligencia je zakotvená v „sile dvoch základných zmien logiky“ algoritmu, schopnosti produkovať vnemy, spomienky, všeobecné znalosti a pohybové akcie – ako to tvrdí štúdia. Po prvýkrát v roku 2005 táto teória naznačila, že to, ako nadobúdame a spracúvame znalosti, môže byť vysvetlené vzájomnou interakciou odlišných neurónov a ich usporiadaním v rôznych častiach mozgu. Možno je to tým, že sila nášho mozgu je založená na „relatívne jednoduchej matematickej logike“, a ...

Redakcia

Všetky autorove články
algoritmus vyskum

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať