SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Výsledky prieskumu trhu s fotografickým vybavením spoločnosti GfK v prvom polroku 2016

Tlačové správy
0

Inovatívne využitie obrazovej technológie, napríklad v akčných kamerách, v dronoch, náhlavných kamerách alebo inteligentných okuliaroch, je teraz neoddeliteľnou súčasťou tohto trhu ako fotenie klasickými fotoaparátmi alebo smartfónmi. Fotografické vybavenie si nachádza uplatnenie aj v automobilovom priemysle, oblasti zabezpečenia a v lekárskych technológiách. Celosvetový predaj fotografických produktov spotrebiteľom narastie v roku 2016 na úroveň 1,6 miliardy kusov. Tieto zistenia zverejnila spoločnosť GfK pri príležitosti konania veľtrhu Photokino 2016 v Kolíne nad Rýnom.

Vďaka bohatej ponuke produktov, meniacim sa požiadavkám na využitie obrazu a jeho kvalitu a tiež mladším cieľovým skupinám sa globálny trh s fotografickým vybavením bude vyvíjať dynamicky a naďalej sa bude rozširovať spektrum využitia fototechniky.

Akčné kamery a drony s integrovanou kamerou tento rok po celom svete vygenerujú tržby vo výške viac ako 2 miliardy eur, a to hlavne vďaka novým cieľovým skupinám zákazníkov. Na spotrebiteľskom trhu zaznamenávajú prudký nárast predovšetkým drony vybavené kamerou – v roku 2016 má byť prvýkrát dosiahnutý predaj 10 miliónov kusov. To predstavuje zvýšenie objemu predaja o 150 percent a v tržbách je potom nárast dokonca 160-percentný.

V roku 2016 bude naďalej rásť aj trh s akčnými kamerami a očakáva sa prekonanie hranice 10 miliónov predaných produktov. Objem aj hodnota predaja sa zhodne zvýšia o 25 percent. K pozitívnemu vývoju prispievajú neustále inovácie produktov. Vďaka virtuálnej realite vzniká komplexný systém akčných kamier, dronov a videookuliarov, ktoré ponúkajú nové možnosti prepojenia. Napriek tomu, že sú predaje akčných kamier pre virtuálnu realitu zatiaľ iba rádovoo v jednotkách percent, ich trhový podiel prudko stúpa.

Príležitosti k rastu pokročilejších fotoaparátov
Vzhľadom k vývoju trhu s fotografickými potrebami je pozícia klasických  fotoaparátov stále pomerne zložitá, čo dokladajú aj aktuálne trendy po celom svete. S 36 miliónmi predaných kusov dosahuje podiel digitálnych fotoaparátov na globálnom trhu s fototechnikou iba 2,3 percenta. Hodnota predaja klesne o 15 percent na úroveň 13,4 miliardy eur, pričom hlavnou príčinou tohto negatívneho trendu sú najmä segmenty zrkadloviek a jednoduchých kompaktov. Práve jednoduché kompakty sú stále častejšie vytláčané smartfónmi z pozície základného modelu fotoaparátu.

Veľmi sľubný potenciál však majú produkty, ktoré oproti smartfónom ponúkajú výraznú pridanú hodnotu. Tento segment sa vyvíja stabilne a vykazuje solídny rast.

Napríklad predaj cestovných fotoaparátov s funkciou “travel zoom” a podporou wifi v cenovej kategórii 250 až 500 eur je v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyrovnaný. Na celkových tržbách za kompakty sa podieľa 10 percentami. Priaznivý je aj vývoj na trhu s kompaktnými fotoaparátmi v cenovej kategórii 500 eur a viac. Už teraz dosahuje jeho trhový podiel 21 percent. Kompakty s vymeniteľnými objektívmi (CSC fotoaparáty) s cenou nad 1000 eur si polepšili o 42 percent a na celkovej hodnote predaja nezrkadloviek tak majú podiel 37 percent. Predaj fotoaparátov s rozlíšením 4K medziročne narástol štvornásobne a ich trhový podiel narástol na 11 percent.

Záujem o drahšie samostatne predávané objektívy                              
Následný trh s vymeniteľnými objektívmi je úzko previazaný so situáciou v segmente fotoaparátov. Pomer predaja objektívov vzhľadom k počtu všetkých predaných tiel fotoaparátov sa tento rok oproti roku 2013 zvýši z hodnoty 0,5 na 0,64. Už teraz sa tržby za objektívy podieľajú polovicou na celkových predajoch za všetky fotoaparáty s vymeniteľnými objektívmi. Aj trh so samostatne predávanými objektívmi je však pod rovnakým tlakom ako trh s fotoaparátmi. Pokles predaja objektívov činí len 5 percent s tým, že na rok 2016 sa hodnota tohto segmentu odhaduje na 4,2 miliardy eur. Pozitívny trend zaznamenávajú predovšetkým modely určené pre kompakty s vymeniteľnými objektívmi, ktoré vykazujú stabilný rast na úrovni 14 percent. Ich trhový podiel v segmente objektívov sa tak z jednej pätiny v minulom roku zvýšil na jednu štvrtinu v tomto roku. Posledné tri roky tak vytrvalo stúpa priemerná predajná cena objektívov, a to až na súčasných 510 eur. Aj v tejto oblasti je teda viditeľný trend dopytu po sofistikovanejších riešeniach.

Príležitosti a výzvy pre výrobcov
Vyššie spomínané trendy naznačujú, aké sú potenciálne príležitosti v tomto odvetví. Vďaka stále širšiemu spektru využitia fototechniky môžu dodávatelia expandovať do nových segmentov alebo ďalej rozširovať tie existujúce.

Je dôležité využiť rastový potenciál segmentu pokročilejších fotoaparátov vysokej kvality. Aby sa tieto produkty odlíšili od smartfónov a vydobyli si pozíciu základných modelov fotoaparátov, mali by sa zameriavať predovšetkým na maximálnu kvalitu obrazu, konektivitu, jednoduché používanie a atraktívny dizajn. Jednoduché ovládanie a možnosť ďalšieho ľahkého využitia urobených fotiek sú rovnako dôležité faktory pre prilákanie mladších zákazníkov. Tieto zistenia vyplývajú z celosvetového spotrebiteľského prieskumu realizovaného spoločnosťou GfK, v ktorom 54 percent respondentov uviedlo, že o produkt stratia záujem, ak je jeho ovládanie zložité.

Metodológia
Spoločnosť GfK prostredníctvom maloobchodného panelu pravidelne zhromažďuje dáta o predaji digitálnych fotoaparátov, vymeniteľných objektívov a ďalšieho fotografického vybavenia vo viac ako 60 krajinách sveta. Táto analýza vychádza z trendov na trhu zaznamenaných v prvej polovici roku 2016 za fotoaparáty v 65 krajinách a za objektívy v 27 krajinách.

Zdroj: http://www.gfk.com

Redakcia

Všetky autorove články
GfK

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať