PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Využitie umelej inteligencie v spravovaní firemných údajov

Tlačové správy
0

Spojenie Google Cloud a Iron Mountain InSight prináša inováciu do vášho podnikania

Natívna platforma Iron Mountain InSight (ďalej en IM InSight) zameraná na analýzu obsahu a správu údajov sa spojila s funkciami strojového učenia a umelej inteligencie z dielne Google Cloud. Spoločne tak vytvorili inovatívny nástroj na spracovanie firemných údajov, ktoré spoločnostiam zvýšia výnosy s minimalizáciou vstupných nákladov.

Google Cloud sa už dlhodobo usiluje presadiť v konkurencii cloudových riešení od Microsoftu, Amazonu či IBM. V kategórii umelej inteligencie a strojového riešenia ocenili na jar tohto roku práve IM InSight, ktorý od Google Cloud získal cenu Google Cloud Technology Partner of the Year. Google Cloud pozitívne ohodnotil najmä inovatívnu prácu IM InSight v prospech zákazníkov.

Poriadok v dátach

Zákazníci stáli aj pri zrode myšlienky IM InSight. Vývojári totiž chceli priniesť poriadok do podnikov, ktoré sú zaplavené veľkým množstvom dát. Uvedomovali si skutočnosť, že manažéri síce vidia v bohatých interných údajoch potenciál, no veľakrát nemajú kapacity alebo kvalifikovanú pracovnú silu, aby ich vedeli efektívne zhodnotiť a spoznali ich skutočnú hodnotu.

IM InSight je jedna z prvých natívnych cloudových platforiem, ktorá využíva strojové učenie a umelú inteligenciu na klasifikáciu, extrahovanie a obohatenie fyzického aj digitálneho obsahu. Aplikácia po vyhľadaní, zatriedení a korelácií obsahu všetky údaje spracuje do multimediálnych tabuliek a grafov, pričom je schopná priniesť aj predpoklady ďalšieho vývoja. Pri tvorbe platformy v Iron Mountain nezabudli ani na ochranu súkromia a zákony s ňou spojené. InSight obsahuje napríklad GDPR a iné zákony o ochrane spotrebiteľa.

Pohľad zo Slovenska

Správa dokumentov je neoddeliteľnou súčasťou činnosti každej firmy. Počet firemných dokumentov a informácii v nich obsiahnutých dnes rastie exponenciálnym spôsobom a rýchlosť akou vznikajú je väčšia ako ich vôbec dokážeme analyzovať. Podľa štúdie Ernst&Young z roku 2018, firmy využívajú len 5-10% dát, ktoré získajú. Tieto dáta sú zachytené v štruktúrovanej, ale aj neštruktúrovanej podobe a tým sťažujú ďalšiu prácu s nimi. Práve umelá inteligencia má všetky predpoklady riešiť takéto komplexné úlohy a pomáhať v náročných strategických rozhodnutiach. IM Insight, vyvinutá na globálnej úrovni, dokáže v budúcnosti firmám šetriť náklady, čas a poskytnúť účelne využiteľné výstupy z analyzovaných dát. Aj na Slovensku sa spoločnosti čoraz viac posúvajú k elektronizácii dokumentov a tak trendy v správe, riadení, tzv. vyťažovaní a ďalšom využívaní dát smerujú k softérovým spôsobom riešenia. Na druhej strane najbližších 20 rokov nie je možné očakávať dosiahnutie úplne bezpapierového pracovného prostredia. Papierový a digitálny svet budú ešte nejaké obdobie fungovať paralelne a Iron Mountain má ambíciu funkčne prepojiť tieto dva svety. Vďaka tejto natívnej platforme budete môcť pozdvihnúť vaše podnikanie na novú úroveň, pretože informácie, ktoré vám systém prinesie, búdu príležitosťou na skvalitnenie vášho biznisu. Využitie natívnej platformy autori vidia v energetike, poisťovníctve, bankovníctve a to predovšetkým v oblasti hypoték či v mediálnej a reklamnej oblasti.

Mikuláš Herškovič, riaditeľ spoločnosti Iron Mountain Slovakia

Všetky autorove články
Cloud spojenie UI umelá inteligencia Google

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať