CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Vzdelávanie na diaľku

24
E-learning za bežných okolností nenahrádza klasické vyučovanie, ale dopĺňa ho a pozdvihuje na vyššiu úroveň využívaním atraktívneho multimediálneho obsahu a moderných technológií. V súvislosti s koronavírusom nastala pre všetkých žiakov, študentov a samozrejme aj pre ich pedagógov, nová situácia. Školy aj jednotliví pedagógovia hľadajú spôsoby, ako čo najefektívnejšie pokračovať vo výuke. Riešenie ponúkajú moderné technológie. Pre mnohých učiteľov takáto forma výučby nie je žiadna novinka a v špecifických situáciách, napríklad pri dlhodobej chorobe žiakov, už niekoľko rokov využívajú rôzne formy dištančného vzdelávania.  Vyučovanie celej triedy na diaľku Aktuálna situácia si vyžaduje, aby takto pracovali všetci učitelia a komunikovali so všetkými žiakmi v triede, čo je v mnohých ohľadoch diametrálne odlišná a oveľa náročnejšia situácia. Je potrebné, aby žiaci sledovali výklad učiva, či už online alebo kedykoľvek neskôr zo záznamu, mali prístup k učebným materiálom, mali zadané úlohy ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Digital dáta vzdelavanie skola pocitac internet web online notebook