SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Zamestnanci lepšie znášajú, ak sú nahradení robotmi ako inými ľuďmi

1
Technická univerzita v Mníchove a Erazmová univerzita v Rotterdame urobili štúdia zameranú na psychologické stavy človeka pri strate zamestnania. Štúdia ukazuje, že väčšina ľudí vníma priaznivejšie keď sú pracovníci nahradení inými ľuďmi ako robotmi alebo inteligentným softvérom. Avšak táto preferencia sa obráti, keď sa to týka ich vlastných pracovných miest. Ak je to tak, pre väčšinu pracovníkov je menej znepokojujúce vidieť na svojej pozícii robota, ako iného pracovníka. Z dlhodobého hľadiska však tí istí ľudia vidia stroje ako viac ohrozujúce ich budúcu pracovnú pozíciu. Vedci dokázali identifikovať príčiny týchto zdanlivo paradoxných výsledkov. Ľudia majú menšiu tendenciu porovnávať sa so strojmi ako s inými ľuďmi. Ak je teda zamestnanec nahradený robotom alebo softvérom, predstavuje to pre jeho sebavedomie menšie ohrozenie. Tieto informácie by mohli pomôcť navrhnúť lepšie programy pre nezamestnaných. „Pre ľudí, ktorí prišli o prácu kvôli robotom, bude zvýšenie ich sebavedomia m ...

Redakcia

Všetky autorove články
clovek stroj robot praca buducnost

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať