SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ženy vo vedení v digitálnej dobe

Tlačové správy
0

Ženy dnes tvoria okolo 30 % pracovnej sily v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM)[1]. Rodové rozdiely sú obzvlášť vysoké v najrýchlejšie rastúcich a najlepšie platených zamestnaniach budúcnosti, ktorými sú informatika a inžinierstvo, v ktorých dnes pôsobí len okolo 20 % žien. Americká obchodná komora v SR dnes spolu so zástupcami IT sektora s partnermi poukázali na význam postavenia žien v digitálnej dobe, dobe AI a v dobe technológií. Podujatím „ŽENY VO VEDENÍ V DIGITÁLNEJ DOBE“ chcú inšpirovať a motivovať ženy, aby sa intenzívnejšie uchádzali o vrcholové pozície v technologických spoločnostiach, keďže sa ukazuje, že dievčatá sú už v rannom detstve systematicky odrádzané od štúdia prírodných vied a matematiky, a to aj napriek tomu, že výskumy nepreukázali žiadne vrodené kognitívne rozdiely medzi mužmi a ženami.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Podľa posledných analýz Svetového ekonomického fóra[2] je zrejmé, že globálne rodové rozdiely v dosiahnutom vzdelaní sa v krajinách OECD v posledných desaťročiach zmenšili, no rodové rozdiely vo vzdelávaní v oblasti prírodných vied, technológií, inžinierstva a matematiky sa menia len veľmi pomaly. Výsledkom je, že ženy sú stále nedostatočne zastúpené v týchto oblastiach, pričom tvoria 49,5% zamestnaných v bežných povolaniach, ale iba 29,2 % v STEM oblastiach.

„Musíme začať už na školách a povzbudzovať dievčatá, aby študovali STEM predmety tým, že im ukážeme, že tak potom môžu získať široké a zmysluplné kariérne možnosti všade, kde sa využívajú technológie. V rámci firiem považujem za kľúčové vynaložiť skutočné úsilie na vytvorenie inkluzívneho prostredia, kde môžu vyniknúť každého schopnosti a nadanie. V Swiss Re vidíme, že nám rozmanitosť perspektívy pomáha lepšie porozumieť rôznym potrebám klientov a vyvíjať inteligentnejšie riešenia v prospech spoločnosti,“ uvádza Pravina Ladva, Global Chief Digital & Technology Officer, Swiss Re a členka vedenia, ktorá je globálnou ambasádorkou pre oblasť diverzity, inklúzie a rovnakých príležitostí.

Podľa Svetového ekonomického fóra údaje Global Gender Gap Index[3] merajú podiel žien a mužov, ktorí zastávajú líderské a manažérske funkcie. Podiel žien na vedúcich pozíciách zaznamenal za posledných päť rokov trvalý globálny nárast. V roku 2022 dosiahla globálna rodová parita v tejto kategórii 42,7 %, čo je doteraz najvyššie skóre rodovej rovnosti. S ohľadom na líderské pozície v technologických spoločnostiach je podľa NEXTWaveSTEM[4] jednou z najvýznamnejších výziev, nedostatočné zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách v technologických oblastiach. Ženy zastávajú iba 14 % výkonných pozícií a  8 % riaditeľských pozícií v STEM oblastiach. Výskum ukazuje, že mať ženy vo vedúcich pozíciách v sektore technológií je rozhodujúce pre presadzovanie rodovej rovnosti a rozmanitosti.

„Na základe štúdií, ale aj mojich osobných skúsností je dokázané, že ženy zvyšujú produktivitu, zlepšujú spoluprácu, inšpirujú a sú spravodlivejšie. Vďaka jedinečným perspektívam žien je pracovisko objektívne živšie a inovatívnejšie, čo sa pretavuje aj do kvality produktov. V technologických odvetiach je však žien objektívne menej a ja osobne preto verím v mentoring, ale aj v novú vyrastajúcu generáciu, pre ktorú je prirodzený svet s rovnakými právami a príležitosťami“, dodáva Martin Maštalír, prezident Americkej obchodnej komory v SR.

Vytvorenie podpornej a inkluzívnej kultúry na pracovisku je nevyhnutné na prilákanie a udržanie ženských talentov v oblasti STEM. Spoločnosti môžu spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami na vývoji programov, ktoré riešia rodovú stereotypizáciu, podporujú diverzitu a poskytujú mentorstvo študentkám už v rannom veku.

„Dlhodobo riešime dve hlavné výzvy, a to ako pomôcť organizáciám pochopiť, že nedostatok diverzity a inklúzie na pracoviskách je pre ne nevýhodou, ktorá ovplyvňuje ich výkon, a teda aj ekonomické výsledky. Zároveň, sa zameriava priamo na dievčatá a ženy, ktoré nielen motivujeme k vstupu do IT sektora, ale im prinášame aj priamo IT vzdelanie. Podstatné je umožniť každej žiačke, študentke, žene, aby mala prístup k IT vzdelaniu bez akýchkoľvek bariér a takto zabezpečiť, aby sme mali neustále rastúci počet digitálne zručných ženských expertiek,“ hovorí Petra Kotuliaková, výkonná riaditeľka organizácie Aj Ty v IT.

O Americkej obchodnej komore v SR       

Americká  obchodná  komora  na  Slovensku  je nezávislá nezisková  organizácia  financovaná  výhradne z  príspevkov svojich  členov.  Na Slovensku  pôsobí  už  30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Medzi kľúčové piliere aktivít komory patrí vymožiteľnosť práva, zdravotníctvo, školstvo a regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem. Medzi ne patria najväčší zamestnávatelia v krajine, ale aj malé a stredné podniky, ktoré sú kľúčovým pilierom ekonomiky každej krajiny, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/ a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Instagram, Facebook, či YouTube.


[1] The STAM GAP: https://www.aauw.org/resources/research/the-stem-gap/

[2] WORLD ECONOMIC FORUM Empowering women in STEM: https://www.weforum.org/agenda/2024/03/empowering-women-in-stem-how-we-break-barriers-from-classroom-to-c-suite/

[3] WORLD ECONOMIC FORUM Gender gaps in leadership : https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/in-full/2-4-gender-gaps-in-leadership-by-industry-and-cohort/

[4] NEXTWaveSTEM : https://nextwavestem.com/stem-resources-news/stem-resources-and-news/breaking-barriers-the-importance-of-women-leaders-in-ste

Natália Spodniak, Americká obchodná komora v SR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať