SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Zlatý vek strednej a východnej Európy? Pracovný trh sa mení

Tlačové správy
0

V strednej a východnej Európe, kde je v súčasnosti nízka nezamestnanosť a rýchly rast, je nedostatok odborníkov práve v segmentoch podporovaných najväčšími investíciami. Zároveň sa vplyvom technológií mení „zamestnanie na celý život“ na „decentralizovanú prácu“. Spoločnosť Adecco v štúdii Inovantage definovala tri najdôležitejšie oblasti, ktoré menia nielen trh práce, ale aj potrebu vzdelania a zručností.

Automobilový priemysel je najrýchlejšie rastúci segment. Najväčším nedostatkom pri prudkom tempe rastu každého odvetvia sú IT zručnosti. Najdôležitejším základom pre rozvoj infraštruktúry strednej a východnej Európy sú zručnosti a celá oblasť strojárstva.

Vývojári softvéru a programátori sú stále najväčšia nedostatková kategória na pracovnom trhu. V automobilovom priemysle  sú najviac žiadané profesie dizajnový inžinier a výrobný inžinier a zároveň obe tieto pozície budú na vrchole aj o desať rokov. Tretie miesto – nákupcu v blízkom čase nahradí údržbár. Zvýšil sa aj dopyt po odborných zručnostiach, ktoré vyžaduje technologický pokrok v strojárstve, mechatronike, robotike a podobne. Táto potreba vyplýva z aktuálneho nedostatku kvalifikovaných a skúsených profesionálnych inžinierov na trhu práce.

V oblasti strojárstva je aktuálnou výzvou letecký priemysel. Správa Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo ICAO uvádza, že v najbližších dvadsiatich rokoch budú letecké spoločnosti musieť pridať 25-tisíc nových lietadiel, aby udržali krok s rastúcimi nárokmi cestujúcich. Nedostatok kvalifikovaných technikov údržby však ohrozuje rozvoj aj bezpečnosť. Blížiace sa odchody do dôchodku, nedostatok nových kvalifikovaných inžinierov, požiadavky na pokročilé zručnosti vytvárajú pomerne komplikované vyhliadky, ktoré sa budú zhoršovať, ak sa neprijmú rázne opatrenia.

Pracovný trh 21. storočia podľa štúdie Inovantage

 • Globálny, rôznorodý, rodovo vyvážený pracovný trh
 • Nerovnomerný kariérny postup
 • Nelineárna profesijná dráha (laterálna)
 • Oceňovanie expertných znalostí vo viacerých oblastiach. Cenia sa technické aj líderské zručnosti
 • Flexibilné zamestnanecké modely – čiastočný úväzok, rovnaký počet hodín za menej dní, voľné leto
 • Virtuálne pracovisko aj osobný kontakt
 • Pracovať je možné kedykoľvek a akokoľvek dlho, ak sa dodržiava výkon
 • Prepojenie rodiny, práce a komunity
 • Peňažné a nepeňažné odmeny, nepeňažné môžu byť aj hodnotnejšie

Čo čaká zamestnávateľov, ak chcú rásť?
Zamestnávatelia musia pracovať na modernizácii pracovného prostredia, zavádzať programy kontinuálneho vzdelávania a rozvoja, zlepšovať systémy odmeňovania a benefitov, predstavovať nové flexibilné formy pracovného vzťahu, akými sú mobilita a práca na diaľku, pracovať so vzdelávacími štúdiami, niekedy aj presunúť prevádzku bližšie k dostupným zdrojom talentovaných pracovníkov, aby sa zabránilo vyčerpaniu v rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí. Budú sa musieť sústreďovať na zvyšovanie lojality a budovanie vzájomnej dôvery, aby sa zvýšil pocit spolunáležitosti. Zároveň sa všetky krajiny musia snažiť o vytvorenie priaznivého prostredia, aby sa tu mohli rozvíjať digitálne talenty, čo je pre udržanie a hospodársky rast azda to najdôležitejšie.

Odporúčania skupiny Adecco pre strednú a východnú Európu

 • Pri profesijnom vzdelávaní, akými sú praxe a stáže, je nevyhnutné zabezpečiť, aby výsledok spĺňal potreby podnikov, ale zároveň mladým ľuďom poskytol cenné prvé skúsenosti v realite pracovného sveta.
 • Celoživotné vzdelávanie je v čase rýchlych technologických, ekonomických a demografických zmien nenahraditeľné.
 • Mobilita pracovnej sily je pre organizácie dôležitým nástrojom, vďaka ktorému môžu nájsť potrebné talenty napriek nedostatkom na lokálnom trhu práce.
 • Diverzita – rôznorodosť sa stala kľúčovým prvkom úspechu podniku a to platí pre stratégie na získavanie zamestnancov z hľadiska pohlavia, veku, geografického či kultúrneho zázemia, ako aj rôznorodosť pracovných vzťahov a foriem práce.

Adecco, spol. s r. o.

Všetky autorove články
pracovny trh zamestnanos zmena priemysle IT

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať