SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Zmeny v organizácii zastúpenia automobilky na Slovensku: dve samostatné spoločnosti so špecifickým zameraním

Tlačové správy
0

Slovenské zastúpenie automobilky Mercedes-Benz na Slovensku, spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, s.r.o. (MBSK), prešla začiatkom roka 2023 zásadnou transformáciou. S platnosťou od 1. januára 2023, po prechodnom období, sa spoločnosť rozdelila na dve samostatné spoločnosti. MBSK aj naďalej zastrešuje všetky aktivity spojené s predajom a službami pre zákazníkov v oblasti osobných vozidiel a vanov. Novo vzniknutá spoločnosť Daimler Truck & Bus Slovakia, s.r.o. (DTBSK) sa venuje predaju nákladných vozidiel a autobusov a s nimi súvisiacimi službami pre zákazníkov.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Generálnym riaditeľom novej spoločnosti DTBSK sa stal Ibrahim Demir, ktorý do 31. decembra 2022 zastával pozíciu vedúceho nákladných vozidiel na obchodnom oddelení pre nákladné vozidlá a autobusy v pôvodnej spoločnosti MBSK. MBSK naďalej vedie generálny riaditeľ Oliver Zink.

Rozdeleniu na lokálnej úrovni predchádzali dôležité kroky. Návrh predstavenstva koncernu rozdeliť Daimler AG na globálnej úrovni a oddeliť biznis osobných vozidiel a vanov od biznisu nákladných vozidiel a autobusov bol predstavený vo februári 2021. V októbri 2021 bol plán rozdelenia odsúhlasený na virtuálnom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov. V decembri 2021 sa začali na burze cenných papierov vo Frankfurte obchodovať akcie novej spoločnosti Daimler Truck AG. Rozdelenie malo za cieľ dôslednejšie zameranie každej spoločnosti na hlavné obchodné aktivity a rozvoj ich potenciálu. Mercedes-Benz AG sa plne sústreďuje na výrobu najžiadanejších automobilov na svete a vedúce postavenie v elektromobilite a softvéri vozidiel. Daimler Truck AG, jeden z najväčších svetových výrobcov úžitkových vozidiel, má za cieľ viesť toto odvetvie na ceste k neutrálnej doprave z hľadiska emisií CO2.

Z pohľadu novej spoločnosti DTBSK sa pre doterajších a nových zákazníkov takmer nič nemení. Spoločnosť DTBSK aj naďalej v plnom rozsahu zabezpečuje predaj nákladných vozidiel a autobusov značky Mercedes-Benz, úžitkových vozidiel značky Fuso a autobusov značky Setra vrátane súvisiacich služieb pre zákazníkov. Zároveň všetci existujúci autorizovaní servisní partneri pre nákladné vozidlá a autobusy zostávajú a budú aj naďalej k dispozícii pre slovenských zákazníkov.

„Do slovenskej kroniky spoločnosti MBSK sme zapísali ďalší významný míľnik. Dokončili sme rozdelenie koncernu Daimler aj na lokálnej úrovni,“ uviedol pri tejto príležitosti generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia Oliver Zink. Ako dodal: „Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii rozdelenia a vzniku dvoch samostatných spoločností, za vynaložené úsilie, ktoré zahŕňalo nespočetné množstvo činností. Rozchádzame sa aj ako kolegovia a obchodné spoločnosti v dobrom. Novej spoločnosti DTBSK prajem veľa úspechov do budúcnosti.“

Viac informácií o značke Mercedes-Benz nájdete na:
http://media.daimler.sk a www.mercedes-benz.sk

 

 

Mercedes-Benz

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať