CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Zvukové signály podporujú počas spánku rozvoj nových motorických zručností

5
Výskum uskutočnený vedcami z Northwestern University prehlbuje naše chápanie vzťahu medzi spánkom a mozgovými funkciami tým, že demonštruje, ako môžu zvukové signály počas spánku s pomalými vlnami zlepšiť osvojovanie si nových motorických zručností. V predchádzajúcej štúdii z roku 2019 tím skúmal myšlienku, že spánok nám môže pomôcť dospieť k riešeniu komplexného problému. Konkrétne sa zamerali na to, ako by zvukové podnety počas hlbokého spánku mohli pomôcť subjektom vyriešiť skladačky. Úloha vyriešiť tieto skladačky bola spojená s jednotlivými zvukovými signálmi, ktoré sa subjektom prehrávali počas noci, keď sa dostali do spánku s pomalými vlnami alebo hlbokého spánku. Viedlo to k pozoruhodným výsledkom, subjekty dokázali na druhý deň vyriešiť oveľa viac skladačiek. Nová štúdia prispôsobuje túto techniku, nazývanú cielená reaktivácia pamäte (targeted memory reactivation – TMR), aby preskúmala jej účinky na motorické schopnosti. Účastníci mali za úlohu hrať počítačovú hru, ktorá o ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať