SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Zvýhodnené úvery na financovanie inovácií pre malé a stredné podniky

Tlačové správy
0

Malé a stredné podniky môžu vďaka spolupráci Slovenskej sporiteľne s National Development Fund II. (NDF II.)  získať zvýhodnené úvery na financovanie výskumu, vývoja a inovácií. Požičať si môžu až 1,875 mil. € so zníženou sadzbou a minimálnym zabezpečením.

„O úver môžu žiadať firmy, ktoré plánujú inovatívne projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu, prípadne zavedenie nového alebo inovovaného technologického postupu vo výrobe či dodávke tovarov a služieb,“ hovorí Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru produktov a riešení pre firemných klientov Slovenskej sporiteľne. 

Maximálna výška úveru je od 938 tis. EUR do 1,875 mil. EUR v závislosti od doby splatnosti úveru. Tá môže byť až 10 rokov pri investičnom financovaní a najviac 3 roky pri prevádzkovom financovaní. Portfóliová záruka NDF II. poskytuje zabezpečenie úveru až do výšky 80 % a umožňuje zníženie rizikovej prirážky až o polovicu oproti bežnému úveru.

Typickými oprávnenými projektmi sú napríklad:

  • budovanie nových a podpora existujúcich výskumno-vývojových a inovačných kapacít v podnikoch za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;
  • podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných procesov v podnikoch vrátane znižovania  energetickej náročnosti výrobných procesov a znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie;
  • podpora zavádzania inovatívnych výrobkov a služieb na trh.

O úver môžu požiadať firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. €.

Z financovania sú vylúčené projekty z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a odbytu.

Viac informácií o zvýhodnených úveroch nájdete na www.slsp.sk.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Všetky autorove články
SLSP Slovenska sporitelna banka uver firma podnik

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať