ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

dTest: Riešenie sťažnosti na WhatsApp – sklamanie pre spotrebiteľov

Tlačové správy
0

V júli 2021 podala zastrešujúca Európska spotrebiteľská organizácia BEUC a osem jej národných členov, vrátane nezávislej spotrebiteľskej organizácie dTest, koordinovanú sťažnosť prostredníctvom siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) na spoločnosť WhatsApp. Predmetom sťažnosti boli agresívne praktiky WhatsApp zo začiatku roka 2021, ktorými boli používatelia tejto aplikácie vystavení pri aktualizácii podmienok na používanie služieb a zásad na spracovanie osobných údajov. V týchto zásadách boli vykonané nejasné, netransparentné a bližšie nevysvetlené zmeny, ktorých cieľom bolo zrejme umožniť prenos osobných údajov spotrebiteľov materskej spoločnosti Facebook (Meta) a ďalším tretím stranám. Európska komisia a európska sieť orgánov na ochranu spotrebiteľa teraz sťažnosť po dialógu so spoločnosťou WhatsApp uzavreli. Výsledkom je obyčajný záväzok spoločnosti k tomu, že sa v budúcnosti „bude zlepšovať“. Táto správa je pre spotrebiteľov sklamaním.

V pondelok 6. marca 2023 vydala Európska komisia tlačovú správu, kde v relatívne optimistickom duchu uvádza, že: „V nadväznosti na dialóg s orgánmi EÚ na ochranu spotrebiteľov a Európskou komisiou (sieť CPC) sa spoločnosť WhatsApp zaviazala k väčšej transparentnosti zmien svojich podmienok poskytovania služieb. Okrem toho má spoločnosť zjednodušiť používateľom odmietnutie aktualizácií, ak s nimi nebudú súhlasiť, a jasne vysvetliť, kedy také odmietnutie povedie k tomu, že používateľ nebude môcť naďalej využívať služby WhatsApp. Spoločnosť WhatsApp tiež potvrdila, že osobné údaje používateľov nie sú zdieľané s tretími stranami alebo inými spoločnosťami Meta – vrátane Facebooku – na reklamné účely. Dialóg so spoločnosťou WhatsApp bol koordinovaný švédskou spotrebiteľskou agentúrou a írskou komisiou pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa a sprostredkovaný Európskou komisiou.“

Na čo sa teda spoločnosť WhatsApp v dialógu s orgánmi EÚ zaviazala?

Skutočnosť tak optimistická však nie je. Reálne spoločnosť WhatsApp prijala iba záväzok lepšie vysvetľovať zmeny, ktoré chce vykonať, a dať užívateľom možnosť odmietnuť zmeny rovnako ľahko, ako ich prijať. To sa však bude týkať iba budúcich zmien aplikácie. Spoločnosť teda neponúkla riešenie tisícom používateľov, ktorí prijali aktualizácie zásad aplikácie ešte v roku 2021, a to najmä kvôli pretrvávajúcim rušivým oznámeniam, prostredníctvom ktorých na nich spoločnosť WhatsApp tlačila, aby zmeny prijali.

„Výsledok dialógu je sklamaním,“ hodnotí výsledok Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest a dopĺňa: „Úrady sa nezaoberali hlavným bodom našej sťažnosti, konkrétne agresívnou povahou praktík, ktoré spoločnosť WhatsApp používala. Spotrebiteľom, ktorí boli pod tlakom spoločnosti WhatsApp nútení prijať nové podmienky, nebola ponúknutá žiadna náprava.“

V koordinovanej CPC sťažnosti BEUC a spotrebiteľských organizácií boli označené viacnásobné porušenia práv spotrebiteľov vrátane agresívnych obchodných praktík, nejasných a zavádzajúcich zmien v podmienkach služieb spoločnosti a možného porušenia ochrany osobných údajov. „Práva spotrebiteľov v digitálnej oblasti sú ťažko vymáhateľné,“ konštatuje Hekšová a uzatvára: „Ak neuspeje ani koordinovaná akcia spotrebiteľských organizácií, ako má v takom prípade uspieť samotný poškodený spotrebiteľ?“

Ďalšie informácie vrátane podkladových dokumentov pripravených k CPC sťažnosti BEUC a skupinou európskych spotrebiteľských organizácií, vrátane dTestu, nájdete tu.

V prípade pochybností o zákonnosti spracovania osobných údajov internetovými platformami sa spotrebitelia môžu obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

dTest, o.p.s. je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá v ČR pôsobí už od roku 1992. Je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, na ktorého stránkach sú publikované výsledky nezávislých a objektívnych testov produktov, varovania pred nebezpečnými a zdravotne závadnými výrobkami, informácie o spotrebiteľských právach a rady, ako tieto práva účinne uplatňovať. dTest je súčasťou medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT) a európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC. Viac informácií nájdete na www.dtest.sk.

 

 

​dTest, o.p.s.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať