SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

iCooling AI od Huawei má znížiť energetickú spotrebu centier operátorov až o 15 percent

Tlačové správy
0

Riešenie technologickej spoločnosti Huawei zvyšuje účinnosť využitia energie v dátových centrách a znižuje spotrebu energie o 8 až 15 percent – technológia je produktom investícii do vedy a výskumu, na ktorú spoločnosť v minulom roku minula 15,8 miliardy EUR.

V súčasnosti je systém v prevádzke v meste Čeng-čou, v dátovom centre operátora China Unicom. Chladiace systémy dátových centier sa vyznačujú najvyššou spotrebou energie. Práve pri implementácii iCooling AI v chladiacich systémoch sa ich energetická spotreba znížila o 10 až 12 percent. Všeobecné zníženie spotreby v ostatných systémoch dosiahlo hodnotu 10% a zvýšenie ich účinnosti sa vyšplhalo na 8 až 15 percent. Celkovo táto technológia ušetrí 3,85 milióna kWh, alebo ekvivalent 79 500 vysadených stromov.

iCooling AI systematicky a presne zhromažďuje všetky údaje týkajúce sa energetickej účinnosti dátového centra. Potom na modelovanie využíva hlbokú neurónovú sieť a presne porovnáva vytvorené modely so skutočným prevádzkovým stavom dátového centra. Ten je potom optimalizovaný každú hodinu. Ako sa zvyšuje zaťaženie dátového centra, mení sa režim chladenia a AI sa stáva skúsenejšou. To vedie k neustálemu zlepšovaniu úspory energie, ktoré výrazne znižuje spotrebu energie a plytvanie.

Dátové centrá po svete celkovo každý rok spotrebujú približne 200 TWh elektriny, čo predstavuje asi 1 percento z celkového svetového výdaju energie. Podľa štúdie uverejnenej vo vedeckom magazíne Science objem dátových výpočtov vzrástol medzi rokmi 2010 a 2018 o 550 percent, spotreba energie sa však zvýšila iba o 6 percent. Preto sa priemerná spotreba energie na jednu výpočtovú inštanciu od roku 2010 v skutočnosti medziročne znížila. Výzvou však podľa expertov môže byť nastupujúca generáciou sietí 5G.

Viac o iCooling AI sa dozviete na oficiálne stránke spoločnosti Huawei.

 

Huawei

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať