SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Predstavujeme slovenské startupy: CEELABS

0

CEELABS je nielen dynamicky sa rozvíjajúci startup, ale v prvom rade príklad úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach využil správnu chvíľu a zareagoval na prázdne miesto na trhu v oblasti novovznikajúceho trendu internetu vecí. Inováciou, ktorú priniesli, bolo nasadenie nového typu inteligentného meracieho zariadenia pre najväčšieho distribútora elektrickej energie na východnom Slovensku. Takéto riešenie rozširuje vlastnosti tradičných inteligentných elektromerov o nové prvky s možnosťou vykonania analýzy a predikcie vývoja spotreby energií na konkrétnom odbernom mieste.

CEELABS sa špecificky zameriava na oblasť tzv. smart meteringu, ktorá zahŕňa okrem iného najmä odčítanie nameraných dát o využívaní elektrickej energie v reálnom čase cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia. V praxi ide o zber dát z elektromerov a ich následnú analýzu. Na základe takto získaných detailných údajov o spotrebe energií možno extrahovať matematický model na vyhodnocovanie správania sa elektrospotrebičov v domácnostiach, resp. na odbernom mieste. Používateľské rozhranie dostupné cez web alebo mobilnú aplikáciu umožňuje koncovému používateľovi možnosť sledovať a vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie jednotlivými spotrebičmi a zároveň ľahko a rýchlo identifikovať rôzne anomálie v ich správaní. Na základe dostupných dát môže zákazník napríklad zistiť, že ráno pred odchodom z domu nechal pootvorené dvere na chladničke alebo zabudol vypnúť elektrický sporák. Takéto neštandardné správanie pritom možno vyhodnotiť prakticky okamžite, keďže riešenie smart meteringu vyvinuté tímom CEELABS umožňuje odpočet v reálnom čase. Takto získané údaje sa môžu použiť na vytvorenie informácie o aktuálnom dianí v domácnosti. Pre zaujímavosť, súčasná platná legislatíva EÚ vyžaduje inteligentné meranie u zákazníkov odoberajúcich viac ako 4 MWh ročne s poskytnutím informácií spätne za 24 hodín v 15-minútových intervaloch. Túto požiadavku sa tímu CEELABS podarilo s ich riešením odpočtu v reálnom čase vysoko prekonať. Navyše ponúkané riešenie je dostupné aj pre zákazníkov s menším odberom, u ktorých sa v súčasnosti odpočet realizuje manuálne. V neposlednom rade ide z pohľadu distribútora o finančne efektívnejšiu alternatívu v porovnaní s využívaným pripojenia GSM na odosielanie dát, ktoré v súčasnosti využívajú iné distribučné spoločnosti. Rýchly odpočet a dlhodobý zber dát sú výhodné pre koncového zákazníka ako aj poskytovateľa služby, ktorý na základe analýzy získaných dát dokáže zákazníkom poskytnúť nové služby, ako napríklad optimalizáciu spotreby energie alebo prenosovej sústavy. Pilotný produkt bol testovaný v spolupráci s distribútorom v 50 vybraných domácnostiach na východnom Slovensku v priebehu dvoch rokov. V novembri 2016 bude na základe úspešného testu pokrytých už 600 odberných miest, čo je počet domácností v troch východoslovenských obciach. Ďalším krokom vo vývoji by pre CEELABS bolo spustenie masovej výroby a celoplošné zavedenie ich riešenia do všetkých odberných miest distribútora. Dôkazom ich potenciálu stať sa jednotkou na slovenskom trhu je aktuálna ponuka od nového zákazníka, tentoraz distribútora elektrickej energie na západnom Slovensku.

CEELABS možno označiť za učebnicový príklad úspešnej synergie medzi akademickým svetom a praxou. V prípade tohto startupu ide o prepojenie rýchleho a efektívneho vývoja produktu, financovaného súkromnou spoločnosťou, na jednej strane a kvalitného akademického výskumu na druhej strane. Okrem toho sa členovia tímu venujú aj organizovaniu školení pre zamestnancov spoločností, ktoré so smart meteringom priamo pracujú. V rámci svojho akademického pôsobenia vychovávajú novú generáciu odborníkov z radov študentov Technickej univerzity a paralelne s vývojom smart meteringu vyvíjajú ďalšie produkty a služby v oblasti inteligentného zberu a transportu informácií o energetických sieťach. Zároveň rozširujú portfólio algoritmov na analýzu veľkého množstva dát s cieľom predikcie správania sa sústav či jednotlivých odberných miest.

Rok vzniku nápadu a vytvorenia tímu: 2013
Abstrakt inovácie: Startup CEELABS sa zaoberá zberom, transportom a analýzou dát v oblasti energetických zdrojov so zameraním na technológie smart meteringu. Inovácia spočíva v analýze dát získavaných v domácnostiach na prívodnom vodiči s cieľom identifikácie spotrebičov a ich neštandardného správania.
Počet členov tímu na začiatku/teraz: 4/7
Spôsob financovania: spolupráca s univerzitou a priemyselným partnerom
Najväčšie výzvy a prekážky v čase vývoja: personálne zabezpečenie, marketing, financovanie
Ako ich prekonali, kto im pomohol: Startup centrum TUKE, priemyselný partner - VSD, a. s.
Celkový objem investícií do vývoja: 40 000 eur
Rok založenia komerčnej firmy: 2013
Priama konkurencia vo svete: -

 

Zobrazit Galériu
CEELABS

Pridať komentár