SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Rozhovor: Cez Finstat sa dá posúdiť nielen finančné zdravie firmy

0
Filip Glasa, CEO a zakladateľ Čo vás motivovalo na to, aby ste spustili Finstat? V tom čase, v roku 2012, sme nemali jasnú predstavu. Videli sme užitočné dáta, ktoré sa dajú lepšie interpretovať a vizualizovať. Vtedy som si predstavoval, že by sme mohli vytvoriť pekný dátový projekt. Dnešná podoba Finstatu sa formovala dlho a motivácia pokračovať v ňom prichádzala postupne, vždy, keď sme zvládli pár krokov a niečo sa nám podarilo. Čo všetko sa dá vyčítať z ekonomických výsledkov firiem? Z výkazov a ich analýzy sa dá posúdiť napríklad finančné zdravie firmy. Je to najpoužívanejší dôvod, prečo sa finančné výkazy firiem analyzujú. V pomerových ukazovateľoch aj v trendoch zmien sa dajú nájsť varovné signály o tom, že firma nemusí nehospodáriť rozumne. Dá sa odhadnúť ekonomické zdravie firiem, či sa nenachádzajú na trajektórii k útlmu či bankrotu? Používajú sa na to kreditné predikčné modely, ktoré majú rôznu presnosť. My sme testovali viacero modelov na veľkej vzorke dát (170-tisíc firi ...
Finstat

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať