SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

1. ročník AmCham BSCF kurzu „Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe“

Tlačové správy
0

Zástupcovia firiem združených vo Fóre centier podnikových služieb (BSCF) Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) ponúkli 25 študentom piateho ročníka inžinierskeho stupňa Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave akreditovaný predmet zameraný na zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu práce.  

Fórum centier podnikových služieb (BSCF) pod hlavičkou  Americkej obchodnej komory v SR (AmCham) úspešne ukončilo intenzívny kurz, ktorého cieľom bolo poskytnúť študentom sadu efektívnych mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.

Firmy na Slovensku a predovšetkým centrá zdieľaných služieb si uvedomujú, že je potrebné pomôcť pri reforme vzdelávania, a preto formou špeciálnych interaktívnych kurzov pomáhajú školám rozšíriť ich študijné programy. Počas šiestich týždňov predstavili zástupcovia spoločností Dell, IBM, Johnson Controls International, Lenovo, PriceWaterhouseCoopers, Siemens študentom relevantné témy, akými boli Manažment času, Práca v tíme, Verbálna a neverbálna komunikácia, Riešenie konfliktov na pracovisku, Prezentačné zručnosti a Spätná väzba.

“Dozvedela som sa veľa nových informácií, ktoré viem aplikovať do praxe. Veľmi si cením príklady z bežného pracovného života, ktoré mi lepšie pomohli pochopiť konkrétne problémy a možnosti ich riešenia,” hovorí študentka Katarína.

Sektor centier podnikových služieb predstavuje dôležitý pilier Slovenskej ekonomiky. Vytvára pracovné príležitosti pre vyše 40 tisíc pracovníkov a svoje služby dodáva po celom svete. Z prieskumu AmCham medzi 26 centrami zdieľaných služieb združených v BSCF, ktoré zamestnávajú viac ako 28 000 ľudí vyplynulo, že hlavnou motiváciou pôsobenia na Slovensku je dostupnosť vysokokvalifikovanej, flexibilnej a jazykovo vybavenej pracovnej sily.  

Paul Burt, podpredseda BSCF hovorí: „Ľudské správanie, ako je tvorivosť, spolupráca, kritické rozhodovanie a vedenie sú stále cennejšie na modernom pracovisku než čisto technické znalosti.  S rastúcim počtom úloh, ktoré vykonávajú počítače a roboty, sú mäkké zručnosti tým, čo zamestnávatelia hľadajú stále viac. Vysokoškolské štúdium má tendenciu sústrediť sa na špecifickú oblasť, no v centrách zdieľaných služieb požadujeme univerzálny súbor zručností, ktoré možno prispôsobiť v každej situácii, v každom odvetví, pre každého klienta. Ľudské správanie je preto to, čo určuje kvalitu a výsledok tímovej práce, a na kurzoch preto ponúkame praktické skúsenosti a nástroje pre životný úspech vnútri aj mimo pracoviska.“

Lektori kurzu sa zhodli na tom, že tímová práca je jedna z najdôležitejších zručností, ktorej predchádzajú mnohé iné schopnosti. „V rámci hodiny Tímova práca sme otestovali sociálnu a emočnú inteligenciu študentov. Takmer každý študent na konci hodiny spomenul, ako je potrebné viac počúvať, vťahovať introvertnejších a menej aktívnych ľudí do spolupráce, či vytvoriť rovnaký priestor vyjadriť sa. Táto schopnosť do istej miery chýba nám všetkým a len v reálnej situácii počas hry, mali študenti možnosť uvedomiť si, že to platí i pre nich. Mäkké zručnosti sú tvrdou menou dneška, ktoré ak budeme zdokonaľovať, našu hodnotu na trhu práce znásobia,“ hovorí Olívia Hurbanová, lektorka kurzu zo spoločnosti Lenovo.

Viacerí študenti ocenili, že hodiny boli prakticky orientované a na každej z nich si mohli na sebe skúsiť teoretický obsah. Ako hovorí Vanda Šinková zo spoločnosti PwC: „Kurz bol zameraný na rozvoj základných mäkkých zručností potrebných pre úspešný štart v náročnom korporátnom prostredí. O miléniovej generácii sa toho popísalo veľa, preto ma veľmi príjemne prekvapil úprimný záujem o osobný rozvoj, aktivita, snaha zobrať si z jednotlivých stretnutí čo najviac. Výborne fungovali všetky aktivity, diskusie a rolové hry.“

Americká obchodná komora v SR

Všetky autorove články
AmCham BSCF

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať