SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Väčšina Slovákov preferuje pri nakupovaní anonymitu

Tlačové správy
0

Väčšina slovenských zákazníkov si chce chrániť svoje súkromie a nerada poskytuje o sebe obchodníkom príliš veľa informácií. Ľuďom prekáža najmä zneužívanie osobných údajov na reklamné účely, vnucujúci sa predajcovia či ponuky zle predajného tovaru. Zároveň však celý rad nakupujúcich pripúšťa, že predajca by mal byť o výrobkoch dobre informovaný a mal by vedieť poradiť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard pri príležitosti vyhlásenia súťaže Mastercard Obchodník roka 2016.

 „Mať pri nakupovaní voľnú ruku by Slováci uvítali. Takmer dve tretiny z nich by chceli nakupovať tovar bez priamej účasti obchodníka, ktorú často vnímajú ako zásah do súkromia,“ povedal Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader. „Na druhej strane však väčšina ľudí zároveň očakáva, že je obchodník dobre informovaný o ponúkanom tovare a dokáže kvalitne poradiť, ak o to zákazník prejaví záujem,“ dodal Machala. Najmä v menších predajniach či špecializovaných obchodoch, ktoré zákazník navštevuje pravidelne, respondenti vítajú, že ich predajca dobre pozná a dokáže im ponúknuť výrobky na mieru.

Ľuďom prekáža zber osobných informácií
Respondentom prekáža najmä zhromažďovanie osobných informácií, využívanie kontaktov na ďalšiu reklamu a mailing, ako aj obava z toho, že im obchodníci budú ponúkať tovar, ktorý nemôžu predať. Najmä v prípade internetu ľudia kritizujú napríklad prenasledujúce ponuky výrobkov, ktoré si predtým prezerali. Ľudia naopak kontaktné údaje dobrovoľne uvádzajú pri registrácii do najrôznejších vernostných programov, kde na oplátku získajú špeciálne ponuky, zľavy či odmeny za lojalitu. Ak sa však predsa len zaregistrovaný zákazník rozhodne, že už o ponuky nemá záujem, môže obchodníka požiadať o odstránenie zo zoznamu kontaktov.

Prieskum v januári 2017 realizovala spoločnosť GfK Czech na reprezentatívnej vzorke 1 500 respondentov internetovej populácie.

Ogilvy Group

Všetky autorove články
nakupovanie anonymita

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať