SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

5 zručnosti, ktoré AI nemôže nahradiť

Technológie
0

Ani predchádzajúce technologické pokroky, ktoré spôsobili revolúciu na pracovisku, ako informatizácia a automatizácia, nezlikvidovali kancelárske pracovné miesta. Namiesto toho zvýšili našu efektivitu a uvoľnili nám ruky na vykonávanie kreatívnejšej a zaujímavejšej práce. Uvádzame päť ľudských silných stránok, bez ktorých sa nebude dať zaobísť ani v budúcnosti a AI ich nedokáže nahradiť.

KREATIVITA

Skutočná kreativita ponúka nečakané nápady, ktoré sú výzvou pre naše myslenie. Umelá inteligencia je navrhnutá tak, aby nám poskytla to, čo očakávame, a aby uspokojila naše potreby, a nemá schopnosť prekvapiť nás alebo prísť s niečím nečakaným, čo má skutočný význam a hodnotu. Ľudia však majú schopnosť kreatívneho myslenia a brainstormingu, čím poskytujú nové nápady, ktoré sú hnacím motorom inovácií a riešenia problémov.

INOVÁCIE

V súčasnosti AI nie je schopná originality, môže produkovať výstupy, ktoré len napodobňujú kreatívne myslenie a inovácie. Jej „myslenie“ musí byť stále zviazané s realitou. Skutočná inovácia si vyžaduje ľudskú predstavivosť, ktorá dokáže vyriešiť problém, predstaviť si riešenie a vidieť za horizont, aby identifikovala nové nápady, technológie a riziká, ktoré ešte nikomu nenapadli.

VEDENIE A MENTORING

Súčasťou úspechu v každom odvetví je mať sieť a nadväzovať autentické kontakty. Aj keď AI môže poskytnúť jednorazové návrhy, ako riešiť situáciu, nemôže byť skutočným mentorom a poskytovať trvalú podporu potrebnú na rozvíjanie kariéry. Základom dobrého vodcovstva je počúvať zamestnancov a rozumieť im. Aj keď AI môže poskytnúť rady, ako byť efektívnym lídrom, premyslené a efektívne vedenie tímu, riadenie dynamiky, prispôsobovanie sa rytmu tímu a budovanie nápadov na základe silných stránok a cieľov jeho jednotlivých členov jednoducho nemôže nahradiť algoritmus AI.

KOLEKTÍVNA INTELIGENCIA

Vytváranie väčšieho počtu príležitostí na spoluprácu na pracovisku je na úspešné podnikanie nevyhnutné. AI využíva technológiu na učenie a „myslenie“, ale robí to vo vákuu, bez spolupráce. Každý člen tímu má jedinečný pohľad založený na predchádzajúcich skúsenostiach a získaných vedomostiach. Tieto rôzne perspektívy pomáhajú dosahovať výsledky. Umelá inteligencia nikdy nebude schopná nahradiť spoluprácu a kolektívnu inteligenciu.

SPÁJANIE 

Mnohé nástroje AI dokážu prevziať takmer akúkoľvek úlohu na pracovisku a automatizovať ju. Väčšina veľkých jazykových modelov AI však v súčasnosti vyžaduje výzvu, dôkladný opis parametrov a často aj mnoho pokusov. AI nemá schopnosť spájať rôzne koncepty a myšlienky. V tomto smere sa spolieha na ľudí. Namiesto toho, aby nám AI brala prácu, možno blízka budúcnosť vyzerá tak, že sa staneme mikromanažérmi stroja. 

Ľudia majú jedinečné schopnosti, ktoré stroje nedokážu replikovať, čím sa odlišujeme od umelej inteligencie. Aj keď AI pretvára moderné pracovisko, slúži skôr ako nástroj na zvýšenie produktivity než na nahradenie ľudského prínosu. Pochopenie a rozvíjanie silných stránok ľudí je rozhodujúce pre dosiahnutie úspešných obchodných výsledkov vo svete riadenom AI.

Zdroj: fastcompany.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať