SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

5G siete nastupujú, sú na mieste obavy o zdravie?

5
O sieťach 5. generácie sa toho už narozprávalo a napísalo veľa. Až dosiaľ sme sa o týchto technológiách mohli rozprávať iba sprostredkovane v budúcom čase. Hlavne v zahraničí a po rôznych sociálnych sieťach sa šíri pomerne veľa „zaručených“ správ o škodlivom vplyve týchto sietí na zdravie ľudí alebo zvierat. Často sa opierajú o rôzne fámy a neoverené informácie a pramenia hlavne z neznalosti a nepochopenia technológií. Skúsme sa teda pozrieť zblízka na to, či sa takéto správy môžu zakladať na pravde a či sa skutočne máme čoho obávať. Na lepšie pochopenie problematiky si musíme ozrejmiť, ako vlastne 5G siete pracujú a aké frekvenčné pásma využívajú. Mobilné siete 5. generácie prinášajú najmä vysokorýchlostný prenos dát vzduchom s veľmi nízkou latenciou, ktorá bola na doterajších technológiách nedosiahnuteľná. Nižšia latencia sa pohybuje na úrovni 1 – 3 ms oproti hodnotám 15 – 30 ms v 4G sieťach. Priemerná rýchlosť sťahovania v 5G sieti dosahuje 100 Mb/s, pričom špičkové hodnoty siahajú ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články
5G

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať