SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

9 predpovedí o svete po koronavíruse

0

Ochorenie covid-19 núti ľudí na celom svete, aby inovovali a menili spôsob, ako pracujú a žijú. Ponúkame vám 9 predpovedí o tom, ako môže vyzerať náš svet, keď sa pandémia skončí.

1. Viac bezkontaktných rozhraní a interakcií

Len nedávno sme boli ohromení tým, čo všetko nám dotykové obrazovky umožňujú robiť. No pod vplyvom covid-19 si väčšina z nás uvedomila, že každý dotykový povrch by mohol prenášať chorobu. Preto možno očakávať, že v budúcnosti bude menej dotykových obrazoviek a viac hlasových rozhraní a rozhraní založených na strojovom videní. Už pred pandémiou boli k dispozícii mobilné bezdotykové možnosti platby. A keďže ľudia budú chcieť čo najviac obmedziť dotyk, dá sa očakávať rozmach možností platiť za tovar a služby spôsobom nevyžadujúcim fyzický kontakt. Pravdepodobne dôjde k rozšíreniu hlasových rozhraní a rozhraní so strojovým videním, ktoré rozpoznáva tváre a gestá, aby sa obmedzil rozsah fyzického kontaktu.

2. Posilnená digitálna infraštruktúra

Covid-19 spôsobil, že ľudia sa izolovali a pracujú z domu. Preto sme boli nútení nájsť digitálne riešenia na organizovanie stretnutí, vyučovania, školení, cvičení a ďalších aktivít. Je možné, že budeme pokračovať v niektorých z týchto praktík aj po pandémii. Mnohí si uvedomia, že cestovať do cudzích krajín na pracovné stretnutia nie je nevyhnutné a vi­deohovory umožnia efektívne nahradiť všetky druhy pracovných stretnutí a zasadaní.

3. Lepšie monitorovanie pomocou internetu vecí a big data

Pandémia nám ukázala silu dát v reálnom čase. Získavame lekcie, ako bude možné monitorovať budúce pandémie pomocou technológie internetu vecí a veľkých objemov dát. Lokálne aj globálne aplikácie by mohli viesť k lepším systémom včasného varovania, pretože môžu hlásiť a sledovať, kto vykazuje príznaky ochorenia. Údaje GPS by sa dali využiť na sledovanie toho, kde boli ľudia vystavení vírusu a či prišli do kontaktu s nakazenou osobou. No každá takáto implementácia si vyžaduje zameranie na ochranu súkromia jednotlivca a zamedzenie zneužitia údajov.

4. Vývoj liečiv pomocou umelej inteligencie

Čím rýchlejšie dokážeme vytvoriť a nasadiť účinný a bezpečný liek na liečbu a vakcínu, ktorá zabráni šíreniu vírusu covid-19, tým rýchlejšie pandémiu zvládneme. Umelá ­inteligencia je ideálny pomocník pri vývoji liekov, pretože môže urýchliť a doplniť ľudské snahy. Naša súčasná realita poslúži ako informácia v budúcom úsilí o nasadenie AI pri vývoji liekov.

5. Telemedicína

Mnoho zdravotníckych pracovníkov dnes ponúka možnosť telemedicíny a virtuálnych konzultácií, ktoré môžu prebiehať prostredníctvom videa. Obmedzí sa tak pohyb ľudí v nemocniciach a ambulanciách lekárov. Telemedicína umožňuje lekársku starostlivosť bez osobnej návštevy. Hoci niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa o to usilovali už pred pandémiou, teraz, keď sa sociálny odstup vyžaduje v mnohých oblastiach, sa záujem o túto možnosť podstatne zvýšil.

6. Viac online nákupov

Hoci internetové nakupovanie bolo populárne už predtým, teraz sa do online oblasti presunula väčšina nákupov. Podniky, ktoré neumožňujú online nákupy, čelia finančnému krachu. Tí, ktorí túto možnosť zaviedli už skôr, sa teraz pokúšajú ponúknuť nové produkty, zlepšujú logistické a dodacie systémy, aby uspokojili prudký nárast dopytu. Prispôsobujú sa tak preferenciám nakupujúcich alebo pripravujú na budúcu pandémiu.

7. Zvýšená závislosť od robotov

Roboty nie sú citlivé na vírusy. Možno ich použiť na doručenie potravín, pomoc v systéme zdravotnej starostlivosti či na udržanie chodu závodu. Spoločnosti si čoraz viac uvedomujú, že roboty nás môžu podporiť a takisto by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri budúcej pandémii.

8. Viac digitálnych podujatí

Organizátori a účastníci osobných podujatí, ktorí boli nútení prejsť na digitálnu formu, si uvedomujú výhody a nevýhody oboch. Niektoré virtuálne podujatia fungujú veľmi dobre, dokonca sa na nich zúčastní viac ľudí. Nie je tu problém s kapacitou a môžu sa ­prihlásiť ľudia z celého sveta. Hoci nemožno predpokladať, že digitálne podujatia úplne nahradia tie osobné, možno očakávať využitie hybridných foriem, pri ktorých sa časť podujatia uskutoční osobne a iná časť digitálne.

9. Rozmach e-športov

Mnohé športové súťaže boli pozastavené alebo zrušené pre koronavírus. E-športy však prosperujú. Existujú dokonca aj elektronické verzie automobilových pretekov F1, a hoci to nemusí byť rovnaké ako tradičné preteky F1, poskytuje to ľuďom aspoň nejaký „športový zážitok“. Navyše e-športové podujatia sa môžu ľahko prenášať online. Aj v tejto ­oblasti teda možno predpokladať hybridné po­dujatia, v ktorých sú fyzické udalosti doplnené digitálnymi ponukami.

 

www.forbes.com/

Všetky autorove články
home office

Pridať komentár