PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Techno budúcnosť s robotmi a AI bude bližšie

0

 Komplexné systémy umelej inteligencie, ktoré sa môžu učiť a robiť rozhodnutia bez akéhokoľvek ľudského zásahu, môžu byť v rozpore s naším súčasným chápaním práva a jeho uplatňovania.

Napríklad neregulované používanie systémov na rozpoznávanie tváre bez nezávislého testovania miery ich predpojatosti môže hraničiť s porušovaním práv. Pripojené supermarkety ako Amazon Go nasadzujú technológiu, ktorá využíva počítačové ­videnie, rôzne snímače a hĺbkové učenie, aby sa eliminovala potreba pokladníc s personálom. Ide o rovnaké typy technológií, aké sa používajú v autonómnych autách. V takýchto supermarketoch sa odstránilo státie v rade a tradičné skúsenosti s pokladňou, ako aj s novšími ­automatickými pokladňami.

No nezvyčajné inovácie sa vyskytujú aj v iných oblastiach – napríklad autonómne čistiace roboty používajúce ultrafialové svetlo na dezinfekciu nemocníc a zdravotníckych zariadení. Niektoré produkty však môžu vyvolávať znepokojenie. Napríklad robot ZoraBot má za úlohu starostlivosť o staršie osoby. Je navrhnutý s cieľom zvyšovať nezávislosť a zmierňovať osamelosť starnúcej populácie na svete. Existujú však obavy, že roboty sú ako spoločníci ľudí nedostatoční.

Pred vypuknutím choroby covid-19 sme sa znepokojovali, že zvýšená automatizácia by mohla znamenať stratu našich pracovných miest. Obávali sme sa, že napríklad autonómne roboty na čistenie podláh by mohli nastúpiť namiesto ľudskej pracovnej sily. V správe spoločnosti McKinsey z roku 2017 o budúcnosti práce sa uvádzalo, že do roku 2030 by automatizácia mohla nahradiť 400 až 800 miliónov ľudí na celom svete. Boli však naše obavy oprávnené? Mohla by automatizácia pracovnej sily znížiť hospodárske škody spôsobené ochorením covid-19? Mohli by bezkontaktné riešenia v obchodoch poskytnúť väčšiu ochranu pokladníkom? Mohlo by použitie robotov v starostlivosti o staršie osoby obmedziť spúšť, ktorú ochorenie spôsobilo v domovoch seniorov? Existujú dôkazy o tom, že technológia v skutočnosti chráni človeka. Napokon roboty nie sú ohrozené koronavírusom.

Niektorí hovoria, že automatizácia môže priniesť nové pracovné miesta. V januári 2020, ešte pred vypuknutím pandémie, Svetové ekonomické fórum uverejnilo správu, že podľa odhadov by sa v rokoch 2020 až 2022 malo celosvetovo vytvoriť 6,1 milióna nových pracovných príležitostí a profesií súvisiacich s automatizáciou a aplikáciou technológií.

Stroje už veľakrát pomohli ľuďom pri výkone práce. Napríklad roboty na likvidáciu bômb umožňujú vojakom, ktorých úlohou je zneškodniť podozrivé zariadenia, zostať v bezpečnej vzdialenosti. Existujú však povolania, ktoré sú výsostne ľudské, také, kde sa vyžaduje rozhodovanie medzi životom a smrťou či súcit a empatia. Obzvlášť komplikovaná je takisto automatizácia medicíny, aj tu je však priestor na použitie technológie na jednoduché úlohy, ako je napríklad odmeranie teploty pacienta.

Keď sa dostaneme z tejto krízy, musíme mať na pamäti, že automatizácia a zamestnanosť sa nemusia nevyhnutne vzájomne vylučovať. A nezabúdajme, že roboty môžu robiť veci, ktoré ľudia nedokážu, napríklad vyhnúť sa infekcii.

Zobrazit Galériu

Zdroj: theconversation.com

Všetky autorove články
home office

Pridať komentár