SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

DMS si s home office rozumie

0
Špeciálny projekt Koronavírusová pandémia priniesla širokú škálu obmedzení. Jedno z efektívnych opatrení proti šíreniu choroby COVID-19 je maximálna podpora práce z domu. Takzvaný home office síce nie je v množstve profesií prevratná novinka, ale v slovenskom prostredí bolo využívanie tejto vymoženosti doménou iba niektorých odborov. „Hlúpe“ riešenia Súčasťou práce formou home office býva spracovanie dokumentov, ktoré navyše veľmi často vyžadujú spoluprácu s ostatnými kolegami a „putovanie“ dokumentov naprieč jednotlivými oddeleniami. V niektorých organizáciách túto agendu riešia prostým posielaním dokumentov elektronickou poštou, v iných využívajú „hlúpe“ firemné alebo cloudové úložisko. Iste, nejako to funguje a základné požiadavky možno splniť aj týmito metódami, lenže bez pokročilých možností, ako je kontrola nad obehom dokumentov, automatické napojenie na externé systémy alebo správa verzií. O bezpečnosti či presadzovaní pravidiel riadenia obehu dokumentov ani nehovoriac. Auto ...

Pavel Nykl, obchodný riaditeľ spoločnosti Onlio

Všetky autorove články
home office DMS Onlio