SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

AI dokáže z vašej fotky zistiť, či ste extrovertný, svedomitý alebo neurotický

Výskum a vývoj
0

Umelá inteligencia vyvinutá tímom ruských vedcov môže odhadnúť vaše osobnostné vlastnosti, ako je príjemnosť, neurotickosť, otvorenosť, extrovertnosť. A to vraj len analýzou vašich fotografií. Mohlo by sa to zísť pri hľadaní vhodných osôb nielen na zoznamkách, ale napríklad aj pre zákaznícky servis a online doučovanie.

Vedci zistili, že okrem emocionálnych a iných neverbálnych prejavov, ktoré sprostredkujú informácie o psychických procesoch človeka prostredníctvom tváre, možno vyvodiť správne závery o osobnostných charakteristikách aj na základe statických obrázkov tváre s neutrálnym výrazom. Ich štúdia bola nedávno uverejnená v časopise Scientific Reports.

Umelá inteligencia spracúva pokojnú tvár a jej morfológiu, aby vyvodila závery o osobnosti, napríklad zisťuje, do akej miery je osoba extrovertná, podľa toho, aká symetrická je jej tvár. Pomer šírky a výšky tváre (Facial width to height ratio – fWHR) zasa môže naznačovať, aký ste dominantný a agresívny. No keďže ľudská osobnosť je neuveriteľne zložitá, nečudo, že táto technológia je presná iba na 58 %, ale aj tak prevyšuje ľudské schopnosti.

Zatiaľ je táto umelá inteligencia v štádiu vývoja. Testovala sa na 12 000 dobrovoľníkoch, ktorí vyplnili dotazník, kde sa mali sami charakterizovať. Údaje z ich odpovedí boli vložené do modelu osobnostných čŕt Big Five (veľká päťka), ktorý sa v psychológii používa na opísanie osobnosti človeka (otvorenosť, svedomitosť, extrovertnosť, príjemnosť a neurotickosť). Potom bolo umelej inteligencii predložených 31 000 fotografií selfie, ktoré musela interpretovať, pričom mala vynechať tváre s emocionálnymi výrazmi.

Z veľkej päťky sa najlepšie rozpoznateľnou črtou stala svedomitosť a umelá inteligencia vedela lepšie dekódovať osobnosť ženských tvárí ako mužských. Hoci jej presnosť nevyráža dych, tento experiment uskutočnený v nekontrolovanom prostredí bol presnejší ako predchádzajúce štúdie realizované v kontrolovanom prostredí. Vedci hovoria, že ich štúdia priniesla solídny dôkaz o tom, že osobnostné vlastnosti z veľkej päťky sú spojené s istými črtami tváre, ktoré sa dajú odčítať pomocou algoritmov strojového učenia.

No prv, než sa táto technológia nasadí pri hľadaní vhodných osôb napr. na zoznamkách, bude potrebovať zdokonalenie. A netreba zabúdať, že takáto technológia je vždy spojená s nejakou etickou dilemou. Keby sa interpretácia tváre umelou inteligenciou stala štandardom pri určovaní toho, kto je vhodný na konkrétne pracovné miesto, mohli by sme prísť o množstvo cenných talentov.

Zdroj: syfy.com.

Redakcia

Všetky autorove články
AI umelá inteligencia stroj technika veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať