SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

ANIMOFEST 2018

Tlačové správy
0

Súkromná stredná škola animovanej tvorby je ako hovorí jej zriaďovateľka  a riaditeľka Mgr. Viera Zavarčíková, "škola hrou" - v odbore animovaná tvorba sa spája klasická ručne kreslená animácia s počítačovou animáciou. Zároveň založila v roku 2006 ANIMOFEST Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl, ktorého je riaditeľkou, aby dala možnosť študentom školy animovanej tvorby konfrontovať sa s filmami študentov iných stredných škôl Slovenska aj v zahraničí. Neskôr vznikli ďalšie odbory ako - grafický, fotografický, odevný dizajn a obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih.

Na festivale sa udeľuje vybranou festivalovou porotou - prvé, druhé, tretie miesto, cena diváka, zvláštna cena poroty, cestné uznanie aj kuriózna cena za najhorší animovaný film - zlatá slza. Tri najlepšie filmy sú ocenené finančnou odmenou Zriaďovateľkou a riaditeľkou SSUŠ animovanej tvorby Vierou Zavarčíkovou : vo výške 500,- Eur za prvé miesto, 300,- Eur za druhé miesto a 200,- Eur za tretie miesto, podobne finančne sú ocenené aj ostatné súťaže festivalu, ako UAT GRAPHIC, PHOTO, FASHION, FILM. Výhodou našej školy je, že študenti sa stretnú so všetkými technickými a technologickými riešeniami animovaného filmu. Naučia sa kresliť, animovať, strihovú skladbu, pracovať s najnovšími softvérmi, až po zvukové spracovanie filmov, atď. Svetovou raritou školy je unikátna technológia MOTION CAPTURE [moušn kepčə], ktorá digitálne zaznamenáva pohyb hercov (študentov), ktorá rozšíri odborné vedomosti, zjednoduší, skvalitní a skráti čas maturitných prác študentov z animovanej tvorby a v mnohom uľahčí ich ďalšiu tvorbu, ako aj ich uplatnenie v profesionálnom svete. Systém Motion Capture, s počtom 20-tich špeciálnych kamier, bodových kostýmoch a softvérom Blade [blejd] na našej škole je jediný nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Motion Capture, alebo skrátene MoCap je určený na počítačovú animáciu a tvorbu 3D animovaných filmov. Herci sú oblečení v špeciálnych čiernych kostýmoch s reflexnými bodmi. Tie sú snímané kamerami a pohyb hercov je tak v reálnom čase prenášaný do virtuálnej animovanej 3D podoby. Tento spôsob ušetrí študentom školy mesiace prácnej počítačovej animácie, keďže pohyby, ktoré chcú preniesť do svojich filmov a záverečných prác, môžu sami hneď vymýšľať, uskutočňovať, či opravovať. Následne potom pracujú už s natočenými sekvenciami, dolaďujú detaily a môžu sa venovať post-produkcii. Vo svete je technológia Motion Capture využívaná aj pri tvorbe počítačových hier, ako napríklad Assasin´s Creed [krid] , Resident Evil [rezident ivl], Grand Theft Auto [grand teft auto ]alebo aj Guitar Hero [gitar herou], známe kultové filmy, ako Avatar, Beowulf, Pán prsteňov alebo King Kong. Je tomu tak preto, lebo špecifické pohyby ľudského tela, ako napr. prenášanie váhy, ťažiska tela alebo detailné ohýbanie končatín, je pre animátorov časovo veľmi náročné vytvoriť. Škola zakúpila tiež kameru na snímanie mimiky tváre Head strap [hed strap]- high-speed camera  a softvér Protection Dongle for Performer2 [protekšn dongl for performer].  V histórií používania Motion Capture boli nasnímané aj mnohé známe osobnosti. Športovci Tiger Woods a Shaquille O Neal boli „zanimovaní“ práve do počítačových hier, Tom Hanks, Brad Pitt alebo Johnny Depp si obliekli čierne obleky s reflexnými bodmi kvôli úlohám vo filme, spevák Jamiroquai poslúžil ako herec pri výrobe svojho animovaného videoklipu Don´t Give Hate a Chance…[don’t giv hejt ə čans]

SSUŠ animovanej tvorby je mimoriadne dobre technicky vybavená, okrem tejto učebne MOCAP, kde pravidelne zabezpečuje školenie pedagógov anglickou firmou, ktorá špeciálne vyrába uvedenú technológiu pre filmový priemysel.  Škola má špičkovou technológiou vybavených 17 odborných učební, každý študent má svoj počítač, v troch učebniach - Cintiqy, tablety na kreslenie a výuka softvérov prebieha pomocou digitálnych projektorov, čo uľahčuje pedagogický proces. V rámci 13. ročníka Animofestu 2018 sa tiež uskutočnia tieto súťaže :  UAT Graphic - pre študentov grafického dizajnu, ktorého štúdium umožňuje žiakom slobodne a kreatívne tvoriť, po skončení štúdia sa uplatniť v grafických štúdiách a reklamných agentúrach.      UAT Photo - súťaž študentov fotografického dizajnu. V dnešnej digitálnej dobe okrem samotného fotografovania, kompozície a svietenia sa poslucháči našej školy učia spracovať fotografiu v rôznych softvéroch. UAT Fashion - súťaž venovaná odevnému dizajnu, ktorý na našej škole vedie pani umelecká kostymérka Eleonóra Šafáriková, autorka okolo 1000 kostýmov. Na Animofeste 2018 bude tiež módna prehliadka historických kostýmov, ktoré vytvorili študenti odevného dizajnu. Učia sa vytvoriť kostým podľa historického obrazu, nakresliť ho a podľa vytvorených strihov ušiť ho so všetkými detailmi a ozdobami.

UAT Film - najmladší študijný odbor, kde študenti našej školy obrazovej a zvukovej tvorby - kamera, zvuk strih súťažia so svojimi ročníkovými prácami.

Autor článku : Mgr. Viera Zavarcikova, Zriadovatelka a GR  SSUS animovanej tvorby Akademie filmovej tvorby a multimedii

Zobrazit Galériu
ANIMOFEST 2018

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať