SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

ANKETA: Budúcnosť home office po skončení pandémie

1
Pýtali sme sa slovenských firiem na ich skúsenosti s režimom home office a buducnosť režimu práce ich zamestnancov. 1. Vrátia sa vaši pracovníci po skončení pandémie do kancelárií alebo plánujete dlhodobo udržiavať  režim typu home office? 2. Aké nástroje používate na bezpečný prístup zamestnancov do informačných systémov a kolaboračných nástrojov pri práci z domu? 3. Ako riešite efektivitu zamestnancov pri práci z domu? 4. Čo sa podľa vás zmení v spôsobe fungovania vašej spoločnosti po doznení pandémie?  5. V čom vidíte prínos súčasnej situácie, resp. aké negatívne následky to môže mať pre vašu firmu? 1. Keďže nefungujeme ako klientske centrum, práca z domu bola pre každého dobrovoľná. Túto možnosť využilo veľa kolegov, ale v office pôsobili alebo mohli pôsobiť tí, ktorým sa pracovalo lepšie a efektívnejšie z kancelárie, prípadne mali na to iný dôvod. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Aj pred pandémiou mal každý kolega nárok na určitý počet HO do mesiaca a t ... Zobrazit Galériu
home office