SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Agrovoltika / sľubná synergia na energetickú autonómiu

0
Solárne polia a pestovanie plodín často súperia o plochu zeme, pretože obe potrebujú zachytiť čo najviac slnka. Väčšina solárnych projektov tak hľadá neorné a neúrodné oblasti s cieľom maximalizovať ekonomické využitie. Nové výskumy však naznačujú, že vzťah medzi prírodou a technológiou nemusí byť vždy protikladný. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}}  Výskumná štúdia z roku 2019, ktorú viedol Greg Barron-Gafford z Arizonskej univerzity a bola publikovaná v Nature Sustainability (https://www.nature.com/articles/s41893-019-0364-5), ukázala, že pestovanie určitých plodín v tieni fotovoltických panelov poskytuje v suchých oblastiach viacero výhod. Rastliny aj panely môžu ťažiť z ich vzájomného postavenia vedľa seba. Zistilo sa, že spojenie poľnohospodárstva a fotovoltiky (nazývané agrovoltika) viedlo k výraznému zvýšeniu produkcie potravín a odolnosti základných plodín proti suchu, ako aj k zníženiu tepelného namáhania solárnych panelov, čím sa zmiernilo zhoršenie výkonu súvisiace s pre ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať