CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Ako fungujú technológie. Mechatronika? Všade okolo nás!

0
Prepojenie mechanických a elektronických subsystémov, väčšinou riadených softvérom, začalo v priemyselne najvyspelejších krajinách vystupovať do popredia koncom 60. rokov minulého storočia. Určite nie je náhoda, že pojem mechatronika vznikol v Japonsku, ktoré bolo a je známe produktmi presnej mechaniky prešpikovanými elektronikou a softvérom. Prvýkrát tento termín vyjadrujúci interakciu medzi disciplínami strojného a elektrotechnického inžinierstva použil japonský inžinier Tetsuro Mori zo spoločnosti Yaskawa v roku 1969. Mechatronika je interdisciplinárny technický odbor, založený na klasickej mechanike, elektronike a elektronickom inžinierstve, úzko spojených s počítačovou vedou a softvérovým inžinierstvom. Zaoberá sa vývojom sústav mechanických komponentov (mecha-), ktoré sú doplnené o inteligentné riadiace systémy (-tronic). Produkty sú spravidla vybavené sústavou senzorov, ktoré snímajú potrebné informácie a odovzdávajú ich riadiacim systémom na báze mikroprocesorov. Tie ich sprac ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
mechatronika

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať