SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Ako riešiť životné situácie cez web

0
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. Navonok vyzerá portál ako centralizované riešenie, kde sú z jedného miesta dostupné všetky informácie a logicky členené elektronické služby prístupné jednotným spôsobom. Centralizácia však nie je realizovaná presunom služieb na ÚPVS, ide o virtuálne centralizovaný systém, ktorý predstavuje integračnú platformu pre všetky ďalšie služby - informačné zdroje a systémy implementujúce jednotlivé procesy. Informácie, teda rady, návody, opisy, ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti neraz súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby integrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov. Konce ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať