Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Ako skrotiť Windows 10

0

Nastavenie vhodného času na reštart po aktualizácii

Od príchodu aktualizácie Anniversary už možno definovať svoj pravidelný čas aktivity, v ktorom by sa počítač nemal samovoľne reštartovať po vykonaní aktualizácie. Tento postup slúži na stanovenie dennej doby, v ktorej by vám reštart počítača mohol spôsobiť problémy.

Ako na to: Najrýchlejší spôsob je klávesová skratka Win + I – Aktualizácia a zabezpečenie – Windows Update. Tu nastavte dennú dobu, počas ktorej zvyknete PC aktívne využívať. Najskôr bolo maximum 12 hodín, neskôr Microsoft zareagoval na sťažnosti používateľov a zvýšil túto možnosť podľa vzoru mobilnej verzie na 18 hodín denne (neplatí pre verziu Home).

Zabránenie nežiaducemu reštartu po aktualizácii

Ak vám nastavenie doby aktivity nevyhovuje, pretože na PC nepracujete pravidelne a aktualizácie systému vám reštartovaním narušujú prácu, od verzie Windows 10 Pro je tu šikovná funkcia, ktorá síce nezabráni aktualizácii, ale znamená kompromis.

Ako na to: Klávesovou skratkou Win + I otvorte Nastavenia a zvoľte Aktualizácie a zabezpečenie – Windows Update. Po kliknutí na Rozšírené možnosti použite nastavenie, ktoré si vyžiada váš súhlas s reštartom po aktualizácii. No takéto upozornenie ignoruje spustený softvér, a tak sa môže objaviť v nevhodnej chvíli. Dáva však používateľovi kontrolu nad tým, kedy reštart nastane.

Návrat k predchádzajúcej verzii Windows

Tento postup všeobecne neodporúčame, no môže sa stať, že práve vaše PC sa s novým systémom po upgrade nedohodne napr. z dôvodu nekompatibility. Do mesiaca od inštalácie tento úkon nie je veľmi náročný.

Ako na to: Klávesovou skratkou Win + I otvorte Nastavenia a zvoľte Aktualizácie a zabezpečenie. V ľavom menu vyberte možnosť Obnovenie a vpravo sa bude nachádzať tlačidlo na návrat k predošlému OS.

Pokiaľ sa nestihnete rozhodnúť o návrate do mesiaca od inštalácie, systém automaticky odstráni súbory predošlého OS, aby zbytočne nezaberali miesto. Ak ste PC zakúpili so staršou verziou Windows, v položke Obnovenie by mal pomôcť návrat do továrenských nastavení počítača. Keby nebol pre vás vhodný ani tento variant, posledná možnosť je vymazanie Windows 10. Táto cesta je náročnejšia, zvládne ju iba pokročilý používateľ a môže viesť k strate dôležitých dát. Budete potrebovať pôvodné inštalačné médium Windows 7 či 8, zálohu svojich dôležitých súborov, heslo do starého systému a pôvodný kód produktu. Zložku s Windows 10 totiž budete musieť vymazať a nainštalovať starý systém ručne z pôvodného média.

Obnovenie systému

Dlhodobejším používaním, inštaláciou nevhodného či konfliktného softvéru a rôznymi inými vplyvmi sa môže váš OS poškodiť. Ak neviete, či nechcete diagnostikovať príčiny, obnovenie systému by malo pomôcť vždy. Obsahuje niekoľko možností a každá je vhodná na inú situáciu. Opäť upozorňujeme, že tento postup môže viesť k strate dôležitých dát, takže pred začatím procesu je vhodné takéto údaje zálohovať.

Ako na to: Klávesovou skratkou Win + I otvorte Nastavenia a zvoľte Aktualizácie a zabezpečenie. V ľavom menu vyberte možnosť Obnovenie a vpravo zvoľte Začať. Stlačenia tohto tlačidla sa netreba obávať, najskôr sa vás systém spýta, či chcete obnoviť všetko, alebo si ponecháte svoje osobné súbory (dokumenty, obsah pracovnej plochy atď.). Ďalej dostanete na výber aj medzi obnovením (čiže vymazaním) iba toho disku, na ktorom je nainštalovaný OS, alebo celého počítača. Napokon si ešte musíte rozmyslieť, či si PC nechávate, alebo sa ho chystáte niekomu predať. V druhom prípade bude disk vymazaný postupom, ktorý trvá dlhšie, ale mal by zamedziť prípadné obnovenie vašich vymazaných dát.

Prispôsobenie ponuky Štart

Ponuka Štart bola pri nástupe Windows 10 asi jeden z najkontroverznejších prvkov inovovaného používateľského rozhrania. V súčasnosti už reflektuje pripomienky väčšiny používateľov, no stále sú niektoré detaily skryté a možno by ste si chceli ponuku viac prispôsobiť, no neviete, že je to možné. Ak napríklad hľadáte niektorú aplikáciu pomocou možnosti Všetky aplikácie, kliknutím na niektoré zo začiatočných čísel alebo písmen sa otvorí celá abeceda a vy zvolíte začiatočné písmeno bez zdĺhavého listovania. Možno by ste chceli zmeniť aj veľkosť dlaždíc na lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v menu.

Ako na to: Na dlaždicu, ktorú chcete zmeniť, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Zmeniť veľkosť. Sú tu štyri jasne pomenované veľkosti. Ak vám nevyhovuje náhľad, ktorý niektoré aktívne dlaždice zobrazujú, zvoľte možnosť Ďalšie a Vypnúť dynamickú dlaždicu. Dlaždica v menu zostane, no jej animovaný obsah sa stratí, takže bude menej rušivá a jej význam bude menej zjavný pre náhodných okoloidúcich.

Vyladenie rozhrania príkazového riadka

Možno patríte k skúsenejším „krotiteľom Windows“ a na tuning či prácu so systémom využívate príkazový riadok. Vedeli ste, že vo Windows 10 si ho môžete značne prispôsobiť? Okrem zmeny veľkosti kurzora, povolenia klávesových skratiek, zmeny fontu a veľkosti písma, rozloženia a umiestnenia okna príkazového riadka je tu napríklad zaujímavá možnosť zapnúť jeho priehľadnosť s presným percentuálnym nastavením od 100 % (nepriehľadné) do 30 % (takmer priehľadné).

Ako na to: Príkazový riadok vyvoláte klávesovou skratkou Win + R a následným zadaním cmd. Potom treba kliknúť ľubovoľným tlačidlom myši na ikonu v ľavom hornom rohu okna a zvoliť Nastavenia (Properties).

Čo zaberá najviac priestoru na disku?

Zvyčajne sa na tento účel využívajú rôzne utility, no Windows 10 disponuje pomerne hlboko ukrytým analyzátorom miesta na disku. Prehľadne zobrazí a farebne odlíši obsah, ktorý na vašej jednotke zaberá miesto. Umožňuje zoraďovanie podľa názvu, veľkosti alebo dátumu inštalácie. Pohybom po najobjemnejších položkách v tomto analyzátore sa môžete dopracovať k softvéru, ktorý si vzal najviac miesta, a jednoducho ho priamo odinštalovať či premiestniť.

Ako na to:  Kliknite na ponuku Štart – Nastavenie – Systém – Úložisko. Zvoľte si jednotku, ktorú chcete analyzovať, prípadne môžete zmeniť aj cieľové umiestnenia na rôzne typy obsahu (aplikácie, dokumenty, hudba atď.), ktorý budete ukladať v budúcnosti, a zabrániť tak napríklad preplneniu systémového disku.

Božský režim

Obrovské množstvo nastavení, ktorými môžete svoj Windows zlepšiť, ale aj pokaziť, sa vám otvorí, ak dodržíte tento jednoduchý postup. Nastavenia sú rozdelené tematicky podľa toho, či sa týkajú priamo fungovania systému, periférií, nastavení, ovládacích prvkov atď. Pre istotu upozorníme, že systémové nastavenia by ste týmto spôsobom mali meniť len vtedy, ak viete presne, čo robíte. Nachádzajú sa tu napríklad aj nástroje na prácu s heslami a používateľskými účtami, čo môže byť dosť nebezpečná oblasť. Nástrojov na prispôsobenie systému, ktoré vám tento postup poskytne, je až 235.

Ako na to: Vytvorte na pracovnej ploche novú zložku. Namiesto jej názvu zadajte: Božský mód.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Zložku otvorte a dobre si rozmyslite svoje ďalšie kroky.

Zobrazit Galériu

Peťo Vnuk

Všetky autorove články
Windows 10

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať