SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Ako správne komunikovať s ChatGPT

0
ChatGPT je jazykový model, ktorý využíva veľkú množinu údajov na generovanie textu na základe zadania, ktoré dostane. Keď sa zobrazí zadanie na konkrétnu úlohu alebo otázka, ChatGPT použije svoje tréningové údaje na vygenerovanie odpovede, ktorá je relevantná pre daný vstup. Kvalita výstupu ChatGPT pritom do značnej miery závisí od kvality vstupu, ktorý dostane. Poskytovaním vysokokvalitných podnetov môžete viesť ChatGPT ku generovaniu presnejších a relevantnejších odpovedí. Okrem toho kvalitné zadania zefektívňujú celý proces tým, že minimalizujú potrebu dodatočného objasňovania alebo opravy. Zlepšujú tak celkovú používateľskú skúsenosť. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Tu je niekoľko stratégií, ktoré vám pomôžu vytvárať pútavé zadania. Použite otvorené otázky Otvorené otázky sú také, na ktoré nemožno odpovedať jednoduchým „áno“ alebo „nie“. Tieto typy otázok povzbudzujú na hlbšie zamyslenie. Napríklad namiesto otázky: „Máte radi pizzu?“ sa možno spýtať: „Aký typ pizze obľubuje ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať