SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Ako vybrať robotickú kosačku

0

Kosenie trávnika je pre väčšinu z nás relax, ale v záhrade, v chate či v rodinnom dome na nás čaká aj veľa inej práce, takže ako pomocníka radi uvítame robotickú kosačku. Treba si však uvedomiť, že nie pre každý pozemok a terén je robotická kosačka vhodná, a ak máte na kosenie robotickou kosačkou podmienky, treba si vybrať vhodný model.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Trávnatá plocha alebo tá časť, ktorú budete kosiť robotickou kosačkou, by mala byť podľa možnosti rovná, bez terénnych prekážok, nemala by byť príliš členitá, rozdelená chodníkmi alebo inými terénnymi úpravami. Dôležité je vybrať robotickú kosačku, ktorá zvládne prípadné terénne nerovnosti na vašom pozemku. Bežné kosačky si poradia so sklonom svahu do 20 %, silnejšie (a drahšie) kosačky zvládnu aj sklon 40 – 45 %. Na lepšiu predstavu, 20 % stúpanie znamená prevýšenie 2 m na dĺžke 10 m, čo je uhol približne 11 stupňov.

Robotická kosačka má svoje limity, čo sa týka výšky trávnika, s ktorým si ešte dokáže poradiť, preto ak je tráva vyššia než 10 cm, pred jej prvým nasadením treba trávnik najskôr pokosiť klasickou kosačkou. Trávnik odporúčame pokosiť, či už celý, alebo aspoň po obvode, aj v prípade, ak je výška trávy menšia než 10 cm, aby ste mohli ľahko uložiť ohraničujúci kábel. Rovnako musíte počítať aj so situáciou, keď sa vrátite po dvojtýždňovej dovolenke a trávnik zatiaľ poriadne podrástol. Vtedy ho tiež musíte pokosiť klasicky.

Kritériá výberu

Veľmi dôležitá je rozloha trávnatej plochy, ktorú bude robotická kosačka udržiavať. Na menšie plochy stačí nižší výkon aj kapacita batérie, pre veľké trávniky treba vybrať model s dlhšou výdržou batérie a vyšším výkonom. Najlacnejšie kosačky sú určené na plochy do 150 m². Výkonnejšie modely strednej cenovej triedy sa dokážu postarať o plochy 600 – 1000 m². Špičkové modely v cene niekoľko tisíc eur zvládnu aj trávniky s rozlohou 5000 m², teda napríklad trávnatú plochu s rozmermi 100 × 50 m. Záber čiže šírka pása, ktorý kosačka naraz pokosí, závisí od veľkosti kosačky. Najmenšie modely majú záber 15 – 17 cm, modely strednej cenovej triedy okolo 22 cm a najvýkonnejšie robotické kosačky, určené do väčších záhrad, môžu mať záber 25 – 30, prípadne viac centimetrov. Výška sekania sa dá nastaviť, spravidla v rozsahu 2 – 6 cm. Ak máte rôzne časti záhrady s rôznymi potrebami, čo sa týka kosenia, potrebujete robotickú kosačku, ktorá podporuje definovanie a programovanie viacerých pracovných zón.

Dôležité kritérium je aj hlučnosť. Treba si uvedomiť, že s klasickou benzínovou či elektrickou kosačkou, ktorá má typickú hlučnosť 96 dB, pracujete niekoľko desiatok minút, pri väčších plochách hodinu, maximálne dve, takže hluk spojený s kosením netrvá dlho. Budú to tolerovať aj susedia, pretože vedia, že onedlho skončíte a oni tiež kosia. Naproti tomu robotická kosačka pracuje systematicky, dlho, takže jej hlučnosť by nemala prekročiť 60 – 65 decibelov. Rozdiel medzi 65 a 96 decibelov na prvý pohľad nevyzerá veľký, ale treba si uvedomiť, že decibel je logaritmická jednotka a pokles o 3 dB znamená v lineárnych jednotkách pokles na polovicu.

Princíp fungovania

Robotická kosačka na rozdiel od klasickej kosačky nedokáže zbierať posekanú trávu do koša a ani ju nevyhadzuje vedľa kosačky, to by bolo nepraktické a neestetické. Pri kosení sa využíva takzvané mulčovanie. Prúd vzduchu vyvolaný rotáciou nožov posekanú trávu rozvíri a nože ju ďalej rozsekajú na drobné kúsky. Tie potom spadnú ku koreňom, kde vplyvom vlhkosti pomerne rýchlo zotlejú a fungujú ako prirodzené hnojivo.

Kosačka má senzory, takže ak zaregistruje pred sebou nejakú prekážku, trochu cúvne a zmení smer. Chodníky s pevným povrchom, či už betónovým, alebo dláždeným, ktoré nevyčnievajú nad trávnik, nie sú pre robotickú kosačku problém a dokáže cez ne prejsť. Na chodníkoch so štrkovým povrchom však kolieska kosačky môžu uviaznuť, preto sa im kosačka musí vyhnúť. Obvod plochy, ktorú budete udržiavať, treba označiť ohraničujúcim káblom, ktorý pomocou na to určených kolíkov upevníte do trávnika. Nemusíte si robiť starosti, že kábel či kolíky budú pôsobiť rušivo, veľmi rýchlo zarastú trávou. Ohraničujúci kábel musí tvoriť slučku okolo plochy trávnika, ktorú potrebujete kosiť. Z hľadiska princípu je to neviditeľný elektronický plot, ktorý kosačke vymedzuje oblasť pôsobnosti, aby sa nedostala tam, kam nemá, napríklad na chodník či záhony s kvetmi a zeleninou. Keďže senzory sú v spodnej časti kosačky, tá sa nezastaví pred ohraničujúcim káblom, ale čiastočne ho prejde, preto kábel sa nekladie tesne na okraj trávnika, ale v určitej vzdialenosti, takej, aby kosačka nenarážala do plota, obrubníkov či iných prekážok. V balení kosačky zvyčajne nájdete pravítko či inú pomôcku, pomocou ktorej pri kladení kábla dodržíte túto vzdialenosť od okraja. Aby kábel tesne kopíroval terén a nevytváral slučky, ktoré by mohli zachytiť nože kosačky, typický odporúčaný rozstup upevňovacích kolíkov ohraničujúceho kábla je 70 cm. Ak v niektorom úseku vplyvom nerovného terénu kábel visí vo vzduchu, musíte použiť ďalší kolík. Ak je terén veľmi nerovný alebo chcete ohraničujúci či navádzací kábel skryť, odporúča sa urobiť rýľom ryhu hlbokú niekoľko centimetrov a kábel uložiť pod povrch. Po prvom kosení možno zistíte, že v niektorých miestach, kde zostali pásiky nepokosenej trávy, by sa kosačka mohla k plotu, obrubníku či inej prekážke priblížiť viac, takže môžete polohu kábla skorigovať. Pomocou kábla môžete vytvoriť aj takzvané ohraničujúce ostrovčeky okolo záhonov, stromov či kríkov vo vnútri trávnika. Kábel vediete od okraja trávnika k oblasti, ktorú chcete v trávniku ohraničiť, a späť k okraju ho vediete tou istou trasou. Ak je kábel smerom tam aj späť vedený tesne pri sebe, ich signál sa zruší a kosačka ponad takúto dvojicu káblov prejde.

Ohraničujúci kábel je pri niektorých kosačkách v balení, prípadne sa predáva ako samostatné príslušenstvo. Balenie súpravy pozostáva z kábla, skôb, spojok a konektorov v rôznom počte a dĺžkach zodpovedajúcich veľkosti vašej záhrady. Napríklad súprava pre stredne veľké záhrady, vhodná pre málo členité trávnaté plochy do 2000 m² alebo zložité plochy s rozlohou do 1000 m², obsahuje 250 m kábla, 400 kusov upevňovacích skôb, tri spojky a päť prepojovacích konektorov. Veľkou výhodou robotickej kosačky je aj to, že sa pohybuje pseudonáhodne, takže trávnik bude pokosený rovnomerne a nebudú na ňom viditeľné pásy ako pri kosení klasickou kosačkou.

Nabíjaciu stanicu pre robotickú kosačku treba umiestniť na rovný povrch približne v strede oblasti, ktorú bude kosačka udržiavať. Ideálne je umiestnenie pod strechou v tieni a, samozrejme, blízko elektrickej zásuvky. Od napájacieho zdroja zapojeného do zásuvky vedie ku kosačke kábel s nízkym napätím, takže ak niekto, napríklad dieťa, bude manipulovať s nabíjacou stanicou, nič mu nehrozí. Čas kosenia na jedno nabitie závisí od výkonu a kapacity batérie, typicky je to 30 – 200 minút, približne rovnako trvá aj nabíjanie.

Kosačka na navigáciu do nabíjacej stanice využíva rádiový signál. Členitá plocha záhrady s úzkymi priechodmi môže niekedy byť problém, ak sa kosačka potrebuje vrátiť do nabíjacej stanice. Preto niektoré modely využívajú navádzací kábel, ktorý má jeden koniec pri nabíjacej stanici a druhý na konci záhrady či problematického úseku, aby ho kosačka ľahko našla. Keď sa kosačka dostane nad tento kábel, naviguje sa pomocou neho do nabíjacej stanice. Navádzací kábel sa používa aj v prípade, ak chcete kosačku naviesť do časti záhrady, do ktorej vedie len úzky priechod.

Najjednoduchšie modely robotických kosačiek sa pohybujú náhodne po trávniku a zmenia smer, keď narazia na prekážku alebo ohraničujúci drôt. Táto metóda nie je príliš efektívna a môže viesť k nesystematickému alebo neúplnému koseniu. Pokročilejšie modely robotických kosačiek využívajú náhodnú navigáciu so schopnosťou ukladať informácie o už pokosených miestach. Tieto kosačky vedia vytvárať mapy trávnika a zabezpečiť, aby každá časť bola pokosená. Drahšie modely robotických kosačiek využívajú navigáciu GPS a komunikáciu so smartfónom cez bluetooth. Dokážu si vytvoriť mapu záhrady a pohybovať sa v nej efektívnejšie, pretože vedia, ktoré časti záhrady už boli pokosené. Navigácia GPS je užitočná pre veľké pozemky alebo záhrady s komplexným terénom. Niektoré moderné kosačky sú vybavené kamerami, ktoré im umožňujú vizuálne sledovať ich okolie. Tieto kamery môžu byť použité na identifikáciu prekážok a presné plánovanie trasy. Správna kombinácia týchto metód umožňuje robotickým kosačkám pohybovať sa po trávniku efektívne a bezpečne, minimalizujúc pri tom kolízie a zaisťujúc optimálne kosenie celého povrchu.

Dažďový senzor rozpozná silnejší dážď a kosačka sa v takom prípade vráti do nabíjacej stanice. Ak máte zavlažovací systém, mali by ste vhodne nastaviť časové plány na polievanie a kosenie, aby navzájom nekolidovali. Proti krádeži sú pokročilejšie robotické kosačky chránené PIN kódom, bez ktorého sa kosačka nespustí. Ak kosačku niekto nadvihne alebo ju odnáša, tá vydá zvukový alarm.

Resumé

Robotické kosačky sú ideálne pre menšie a stredne veľké záhrady. Pri výbere treba brať do úvahy veľkosť trávnika, terén, potreby záhrady a v neposlednom rade aj váš životný štýl. Ak máte veľký pozemok, zvážte viacero kosačiek alebo model, ktorý podporuje mapovanie a navigáciu, aby pokryl všetky časti trávnika.

Úvodné foto: shutterstock.com

Husqvarna Automower Aspire R4

Kompaktná robotická kosačka optimalizovaná na kosenie menších trávnikov a úzkych priechodov. Model Husqvarna Automower Aspire R4 je vybavený ochranou pred mrazom a časovačom podľa počasia, ktoré upravujú kosenie v závislosti od počasia a prinášajú spoľahlivú prevádzku a optimálne výsledky.

S aplikáciou Automower ­Connect získate nad kosačkou plnú kontrolu a môžete ju riadiť a monitorovať na svojom mobilnom telefóne. Kosačku možno takisto integrovať do vašej inteligentnej domácnosti, vďaka čomu môžete používať hlasové ovládanie pomocou funkcií Alexa alebo Google Home, prípadne využívať rutiny IFTTT. Kompaktná konštrukcia a priložené háčiky Aspire uľahčujú uloženie.

Cena: 949,90 EUR
Viac info: www.husqvarna.sk

Segway Navimow H800E

Rozmery 545 × 385 × 285 mm, hmotnosť 15,6 kg, odporúčaná plocha kosenia 800 m2, výška kosenia 30 - 60 mm, šírka kosenia 21 cm, batéria 5,2 Ah, čas kosenia na jedno nabitie 120 min, čas nabíjania 180 min, maximálny sklon svahu 30 %, hlučnosť 58 dB (A), virtuálne ohraničenie, systematický vzor kosenia, automatické nabíjanie, asistované mapovanie, vyhýbanie sa prekážkam pomocou funkcie VisionFence, pripojenie k internetu vecí Wi-Fi, Bluetooth, 4G (voliteľne), ovládanie pomocou aplikácie, prispôsobenie sa počasiu, manuálne nastavenie výšky kosenia.

Cena: 1570 EUR

Gardena smart SILENO city 500 m2

Robotická kosačka počet akumulátorov: 1, kapacita akumulátora 2Ah, doba chodu: 65min, s mulčovaním, s ochranou proti odcudzeniu a s mobilnou aplikáciou, ochrana PINom, senzor proti zdvihnutiu a senzor náklonu, automatický návrat do nabíjacej stanice, nastaviteľná výška kosenia 2 – 5 cm, odolná voči nepriaznivému počasiu, zvládne svah až s náklonom do 35 %, doba nabíjania je 60 minút a priemerná dĺžka kosenia na jedno nabitie je 65 minút.

Cena: 1 749 EUR

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať