SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Ako využiť AI pri tvorbe diplomovej práce

0
Nástroje typu ChatGPT, Google Bard, Windows Copilot a mnohé ďalšie môžu byť užitočnými pomocníkmi pri bakalárskej, diplomovej či doktorandskej práci. Nemáme na mysli priame využitie týchto nástrojov na napísanie textu, veď študent či doktorand v úvode práce deklaruje, že ju vytvoril samostatne, ale ako legálnych a veľmi užitočných pomocníkov. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Aby študent predsa len nepodľahol pokušeniu nechať si od AI četbota vygenerovať časti textu či dokonca celé kapitoly, mal by si uvedomiť životný cyklus jeho práce. Najskôr mu ju skontroluje vedúci diplomovky, čo môže byť človek z katedry vysokej školy alebo externista z priemyslu, výskumnej inštitúcie a podobne. Následne po odovzdaní sa práca posunie oponentovi, čo je odborník na danú problematiku, často takisto z externého prostredia. A napokon bude študent pri štátnej záverečnej skúške prácu obhajovať pred odbornou komisiou. Inak povedané, diplomovku budú čítať a posudzovať vzdelaní a inteligentní ľudia. Je ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať