SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Ako zamknúť editáciu malej časti alebo celého dokumentu Word

0
Pokiaľ s niekým zdieľate dokument Wordu a nechcete, aby niektorá jeho časť alebo kompletne celý jeho obsah bol prepísaný, možno ho v programe uzamknúť. Uzamknutie pritom nijako neovplyvní čitateľnosť dokumentu. Každý, kto ho otvorí, bude obsah vidieť tak ako zvyčajne, ale formátovanie ani text uzamknutej pasáže nebude môcť byť zmenený, pokiaľ dotyčný nezadá požadované heslo. V prvom rade sa treba rozhodnúť, či chcete uzamknúť úpravy formátovania alebo editácie textového obsahu v rámci celého dokumentu alebo len v jeho časti/častiach. Ak chcete uzamknúť úpravu v celom dokumente, postup je veľmi jednoduchý. V programe Word kliknite na páse nástrojov na záložku Revízia, kde vpravo nájdete tlačidlo Zabezpečiť/Obmedziť úpravy. Po kliknutí naň sa vysunie bočný panel, v ktorom budete môcť zakázať editáciu štýlov alebo aj zaškrtnutím políčka Obmedzenie úprav povoliť len čítanie dokumentu, prípadne povoliť len vkladanie komentárov alebo dát do pripravených formulárov. Zamedzenie úprav celéh ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať