SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Aktuálne trendy a masívny nástup AI v ERP

0

Komunita zákazníkov, používateľov a IT špecialistov z východnej Európy využívajúcich podnikové riešenia švédskej spoločnosti IFS sa koncom mája stretla na podujatí IFS Connect v poľskom Krakove.

Ich riešenia na plánovanie podnikových zdrojov (ERP), správu podnikového majetku (EAM) a riadenie podnikových služieb (ESM) sú etablované predovšetkým v strojárskom, hutníckom, ťažobnom, energetickom priemysle, doprave, letectve, ale aj v sektore obrany. Na podujatí rezonovali nové trendy, predovšetkým implementácia umelej inteligencie do podnikových IT systémov a, samozrejme, aj čoraz pokročilejšie využívanie a analyzovanie údajov z IoT vrátane scenárov ich využitia na posilnenie konkurencieschopnosti. 

Krajiny strednej a východnej Európy sú zamerané najmä na výrobu, takže ich požiadavky smerujú k jej optimalizácii a takisto k plánovaniu údržby výrobných a logistických zariadení. Tým sa líšia napríklad do severských krajín, sú tiež silné vo výrobe, ale viac sa zameriavajú na manažment služieb. Dynamika procesov je však vo všetkých regiónoch rovnaká a aj požiadavky na riešenia, ktoré možno ľahko prispôsobiť zmenám. Aj preto 80 % zákazníkov využíva alebo migruje na cloudové riešenie, ktoré prináša významné aktualizácie a zlepšenia minimálne dvakrát ročne. Zlepšenia sa týkajú implementácie AI, čo najefektívnejšieho prepojenia s IoT, aby sa získali čo najpresnejšie informácie na efektívnu prediktívnu údržbu. Dôležité sú aj informácie o nákladoch na zabezpečenie udržateľnosti a minimalizáciu vplyvu na životné prostredie. Dobre naplánovaná a organizovaná logistika umožňuje minimalizáciu objemu zásob, ktoré viažu prostriedky a ich skladovanie takisto zvyšuje náklady. 

Plánovanie zdrojov a riadenie procesov pracuje s aktuálnymi prevádzkovými údajmi, ktoré sú zbierané priamo zo senzorov a prenášané do informačného systému. Aby sa tieto údaje premenili na cenné informácie na podporu rozhodovania, do hry vstupuje softvér na báze AI, ktorý umožňuje spracovanie a analýzu obrovského množstva neštruktúrovaných dát z heterogénnych zdrojov v reálnom čase. AI sa využíva napríklad na predikciu sezónneho dopytu, ktorý je veľmi premenlivý a závisí od rôznych faktorov, pričom niektoré sa dajú len veľmi ťažko predvídať.

Monitorovanie stavu výrobných či logistických zariadení, prípadne dopravných prostriedkov pomocou senzorov IoT prináša významné benefity v podobe úspor nákladov na údržbu a servis. Takýto systém umožňuje nielen plánovať perio­dický preventívny servis, ale na základe údajov zo senzorov, ktoré indikujú potenciálny problém, vykonať servisný zásah a predísť tak problému, ktorý by mal za následok prerušenie prevádzky a s tým spojené straty, a to nielen finančné, ale v mnohých prípadoch aj stratu reputácie, keby firma nedodala svojim zákazníkom produkty včas. Na základe analýz možno tiež určiť, či potenciálna porucha by bola kritická a či servisný zásah, napríklad výmenu problematickej súčiastky, je potrebné vykonať čo najskôr, alebo ho možno naplánovať na vhodný čas, napríklad po ukončení pracovnej zmeny.

Zber údajov v rámci výrobnej či logistickej haly nie je až taká zložitá záležitosť. Veľa firiem však má svoje prostriedky rozmiestnené v rámci väčšieho geografického priestoru. Typické príklady sú doprava a poľnohospodárstvo. Na podujatí bol prezentovaný príklad veľkej firmy dodávajúcej poľnohospodárskym farmám hnojivá a prostriedky na ošetrovanie rastlín. Vďaka sofistikovaným informačným systémom nečakajú na objednávky farmárov, ale analyzujú satelitné snímky ich polí a na základe výsledkov im nielen dodajú adekvátne hnojivá a chémiu na ošetrenie rastlín, ale poskytnú im údaje, ktoré polia alebo ich časti treba hnojiť či ošetrovať intenzívne a ktoré menej, prípadne vôbec. Inak povedané, veľká agrofirma má k dispozícii technológie, ktoré si hlavne strední a malí farmári nemôžu dovoliť, no takýmto spôsobom z nich môžu profitovať. Spokojnosť je obojstranná, investícia do vyspelých riešení sa vyplatí aj agrofirme, posilní to jej konkurencieschopnosť, pretože farmári, samozrejme, uprednostnia dodávateľa, ktorý spolu s produktmi poskytne aj pridanú hodnotu.

Čoraz širšia funkcionalita aplikácií podnikových informačných systémov hlavne vďaka AI sa navonok prejavuje zjednodušením ich po­užívania, čo ocenia hlavne firmy, ktoré nemajú expertov na príslušný IS. Bez špecialistov sa však nezaobídu pri implementácii, integrácii s ostatnými subsystémami, prípadne migrácii systémov do cloudu. Spomínané úlohy si vyžadujú vysokú špecializáciu a skúsenosti IT tímov, ktorými disponujú len veľké firmy. Pre firmy, ktoré takýchto špecialistov nemajú, sú riešením konzultačné firmy ako implementační partneri. Ich služby, samozrejme, nie sú lacné, ale vzhľadom na skrátenie termínov implementácie a využitie ich skúseností na optimalizáciu systémov a ich  prispôsobenie konkrétnym podmienkam a procesom v danej firme sa určite vyplatia.  

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať